| Autor: redakcja1

Ocena stanu zasiewów jarych

Według GUS, zboża jare zasiano w większości województw terminowo lub z niewielkim opóźnieniem. Ze względu na chłodną wiosnę i częste opady deszczu, prowadzenie siewów zbóż jarych było utrudnione, wschody roślin opóźnione i nierównomierne.

Ocena stanu zasiewów jarych
Z uwagi na wiosenną chłodną pogodę i na sporej powierzchni kraju nadmierne uwilgotnienie gleby, opóźnione było rozpoczęcie wiosennych prac polowych związanych z przygotowaniem stanowisk pod zboża jare. W wielu rejonach kraju intensywne prace polowe przeprowadzano dopiero pod koniec marca i w pierwszej dekadzie kwietnia. Rejonami Zbyt mocno uwilgotniona gleba w połączeniu z wietrzną i chłodną pogodą sprawiły, że stan zasiewów jarych jest aktualnie bardzo zróżnicowany na poszczególnych plantacjach.
 
Poprawa warunków agrometeorologicznych w maju wpłynęła sprzyjająco na wegetację zasiewów jarych. Występujące od połowy maja dość intensywne opady deszczu zdecydowanie korzystnie wpłynęły na poprawę stanu zbóż jarych i ozimych.
 
Stan zbóż jarych oceniono na 3,4 – 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 – 0,3 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna, a stan rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna.


Tagi:
źródło: