| Autor: redakcja1

Zboża jare dotknęła susza

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

Zboża jare dotknęła susza
W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2017 roku, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie susza rolniczą występuje w uprawach:
  • zbóż jarych uprawianych na glebach I kategorii podatności na suszę.
Do I kategorii należą gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna:
  • piasek luźny,
  • piasek luźny pylasty,
  • piasek słabo gliniasty,
  • piasek słabo gliniasty pylasty,
Susza nadal występuje w uprawach zbóż jarych w 4 gminach (zmniejszenie o 438 gmin względem poprzedniego okresu sześciodekadowego). Susza notowana jest w 0,16% gmin Polski (zmniejszenie o 17,68 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu). Susza występuje w województwie świętokrzyskim.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 świętokrzyskie 102 4 3,92 0,02
 
Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wynosiła -89,6 mm i uległa znacznemu zwiększeniu (o 23 mm) względem poprzedniego okresu. Panujące warunki pogodowe sprawiły wystąpienie bardzo dużych zmian w wartościach KBW względem poprzedniego okresu sześciodekadowego. W obecnym okresie w niektórych rejonach Polski odnotowano wzrost wartości KBW aż o 131 mm, a w innych obszarach kraju notowano stosunkowo małe zmniejszenie tych wartości (o 27 mm). W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od -190 mm, co spowodowało przekroczenie wartości krytycznych tylko dla zbóż jarych oraz wystąpienie suszy rolniczej na stosunkowo małej powierzchni (odnotowano ją w 0,02 gruntów ornych woj. świętokrzyskiego).
 
Najniższe wartości KBW w obecnym okresie sześciodekadowym od -160 do -189 mm notowano na Wyżynie Małopolskiej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: