| Autor: mikolaj

Dodatkowe 600 mln euro na zapobieganie skutkom kryzysu w sektorze mleczarskim i rosyjskiego embarga

Parlament Europejski domagał się przeznaczenia większych funduszy na pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy, na wspomaganie wzrostu gospodarczego oraz na pomoc krajom trzecim w związku z trwającym kryzysem migracyjnym, w głosowaniu w środę. Posłowie usunęli wszystkie cięcia wprowadzone przez Radę, w projekcie budżetu na rok 2017 oraz postanowili przeznaczyć dodatkowe 600 mln euro na zapobieganie skutkom kryzysu w sektorze mleczarskim i rosyjskiego embarga.

Dodatkowe 600 mln euro na zapobieganie skutkom kryzysu w sektorze mleczarskim i rosyjskiego embarga

Środki na pokrycie zobowiązań, w 2017, powinny wynosić €160.7 miliarda (+€4.1 mld w porównaniu do projektu budżetu), a środki na pokrycie płatności powinny wynosić €136.7 miliarda (+€2.5 mld).

- UE zmaga się z niespotykaną liczbą różnych wyzwań. Jeśli chcemy uporać się z nimi, będziemy potrzebowali właściwego budżetu dla UE. Kiedy negocjowaliśmy Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020, w 2013 roku, mniej uchodźców przybywało do Europy, teraz jest ich ponad milion rocznie. Musimy zrozumieć, że zmieniły się okoliczności. Musimy wprowadzić zmiany do WRF, potrzebujemy też ambitniejszego budżetu UE. Obecne WRF są przestarzałe - powiedział Jens Geier (S&D, DE), odpowiedzialny za sprawozdanie dotyczące budżetu, którym zarządza Komisja Europejska.

- To właśnie chcemy negocjować z Radą podczas nadchodzących rozmów o budżecie na rok 2017. Bezrobocie wśród ludzi młodych jest wciąż bardzo wysokie. Chcemy, aby dodatkowe €1, 5 miliarda wsparło Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, co powinno być możliwe po wprowadzeniu zmian do WRF -  dodał.

Ludzie młodzi, wzrost gospodarzy i zatrudnienie

Posłowie dodali €1,5 miliarda, w zobowiązaniach do płatności, z przeznaczeniem na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, pomagającą tym młodym ludziom, którzy desperacko poszukują pracy.

Posłowie proponują także dodanie kwoty €1,24 miliarda, ponad kwotę zaproponowaną w projekcie budżetu, do instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), który przeznaczony jest na fundowanie projektów infrastrukturalnych oraz na program Horyzont 2020, który wspiera projekty badawcze. W obu programach dokonano cięć, w celu sfinansowania wkładu UE do Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Uważają oni, że dodatkowe fundusze pojawią się w związku z nowymi środkami budżetowymi, otrzymanymi w wyniku trwającej rewizji wieloletnich ram finansowych 2014-2020 (WRF).

Uchodźcy i kryzys migracyjny

Finansowanie umowy z Turcją dotyczącej uchodźców oraz inne doraźne fundusze lub instrumenty, nie powinny być ustanawianie kosztem już istniejącej polityki zewnętrznej UE, łącznie z działaniami skierowanymi na kraje rozwijające się, uważają posłowie. Mają oni „poważne wątpliwości”, czy fundusze na projekty w krajach trzecich są wystarczające, szczególnie w sytuacji obecnego kryzysu migracyjnego i związanego z uchodźcami.

Dlatego posłowie przywrócili fundusze, które zostały zmniejszone przez Radę, w tym obszarze oraz poziom finansowania z 2016 roku Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w obszarze Morza Śródziemnego i pomocy humanitarnej.

Rolnictwo

Posłowie podwyższyli również środki dostępne dla sektora rolniczego, o €600 milionów, w porównaniu z projektem budżetu, w celu zapobiegania skutkom kryzysu w sektorze mleczarskim oraz skutkom rosyjskiego embarga.

Kultura

Parlament zwiększył także wydatki na kulturę, komunikację i obywatelstwo, poprzez dodanie funduszy programowi MEDIA (€10,882,000) i na działania multimedialne - €13 milionów.

 

Jeśli Parlament i Rada nie osiągną porozumienia na temat budżetu na rok 2017, przed zakończeniem procedury koncyliacji, Komisja Europejska musi przedstawić nowy projekt.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!