| Autor: redakcja1

Eksport do krajów Unii Europejskiej

W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 197 krajach na wszystkich kontynentach.

Eksport do krajów Unii Europejskiej
Znaczna dywersyfikacja kierunków wywozu pozwalała na niwelowanie obniżki wartości dostaw do Wielkiej Brytanii, po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE. Podobnie jak w latach wcześniejszych produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski głownie na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 19,6 mld EUR, tj. wzrost o 8,1%, co stanowiło 72% przychodów uzyskanych z wysłanych towarów rolno-spożywczych ogółem.

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się sporą koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Wywozu do tego kraju w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wyniósł 6,7 mld EUR i był o 6% wyższy niż przed rokiem, czyli wywóz przede wszystkim papierosów, przetworów rybnych, mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych i czekoladowych.

Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Niderlandy - 1,6 mld EUR, tj. wzrost o 8%, czyli eksport głównie mięsa drobiowego, papierosów i ziarna kukurydzy, Francja - o 14% do 1,6 mld EUR – wywóz mięsa drobiowego, przetworów mięsnych, wyrobów czekoladowych oraz karmy dla zwierząt i Włochy - o 8% do 1,4 mld EUR – wysyłka papierosów, mięsa wołowego, karmy dla zwierząt oraz przetworów rybnych stanowiła 50% wartości oraz Czechy o 2% do 1,1 mld EUR – eksport mięsa drobiowego, wyrobów piekarniczych, serów i twarogów, mięsa wieprzowego oraz papierosów. Łącznie dostawy na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 12,5 mld EUR przychodów, co stanowiło 64% wartości wywozu do UE-27.


Tagi:
źródło: