| Autor: redakcja1

Kwietniowe prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych

Według kwietniowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), sezon 2021/22 przyniesie poprawę światowego bilansu kukurydzy, ale nastąpi dalsze uszczuplenie światowych zapasów pszenicy w większym stopniu niż oczekiwano jeszcze w marcu.

Kwietniowe prognozy USDA dla rynku zbóż i oleistych
W stosunku do marcowego raportu wzrosła o blisko 2 mln ton globalna produkcja wszystkich zbóż w tym sezonie, do rekordowych 2793,4 mln ton i o blisko 0,5 mln ton zapasy początkowe. Jednak w większym zakresie podniesiona została konsumpcja zbóż (strona popytowa bilansu).

W konsekwencji zapasy wszystkich zbóż na koniec tego sezonu prognozowane są teraz na 797,5 mln ton (-0,6 mln ton od marca), w porównaniu do 798,1 mln ton - sezon wcześniej i aż 815,2 mln ton w sezonie 2019/20.

Najnowszy raport uwzględnia cięcia eksportu zbóż z objętej wojną Ukrainy, ale pokazuje też niższy eksport pszenicy z UE i Stanów Zjednoczonych.

Pszenica - Światowy bilans pszenicy pogorszył się w ostatniej prognozie USDA. Korekta w górę globalnej produkcji pszenicy wyniosła symboliczne 0,3 mln ton do rekordowych 778,8 mln ton. Wyższe zbiory w Argentynie i u mniejszych producentów z nawiązką zrekompensowały lekkie cięcie w UE (-0,6 do 137,4 mln ton). Strona podażowa zwiększona została dodatkowo o 0,4 mln ton zapasów początkowych. Szacunki globalnej konsumpcji pszenicy wzrosły od marca, aż o prawie 4 mln ton do 791,1 mln ton (rekord) i mocno przewyższają poziom produkcji.

Wspomniane zmiany przełożyły się na obniżkę o 3,1 mln ton, do 278,4 mln ton oczekiwanych na koniec tego sezonu zapasów pszenicy. Jeśli prognoza się sprawdzi, to będą one o 4,2% (-12,3 mln ton) niższe niż na zakończenie minionego sezonu.

Kwietniowy spadek zapasów pszenicy dotyczył tym razem największych importerów tego zboża.

Pszenica w USA - W bilansie USA kolejny raz obniżony został eksport pszenicy (-0,4 do 21,4 mln ton) i w podobnym zakresie krajowa konsumpcja. Skutkowało to korektą w górę o 0,7 mln ton (do 18,5 mln ton) amerykańskich zapasów na koniec tego sezonu. Nadal jednak zaktualizowane zapasy będą aż o 20,0% niższe w porównaniu z poprzednim sezonem.

Kukurydza - W skali globalnej prognoza zbiorów kukurydzy wzrosła o 4,3 mln ton do 1210.5 mln ton (rekord oraz +7,5% r/r). Tym razem nastąpiła korekta w górę produkcji w Brazylii z 114 do 116 mln ton, a zbiory kukurydzy w Argentynie pozostawiono na poziomie 53 mln ton. O blisko 1 mln ton do 70,5 mln ton podniesiona została też unijna produkcja kukurydzy.

Światowe spożycie kukurydzy szacowane jest na rekordowe 1197,2 mln ton (wzrost o 0,5 mln ton od marca).

Oczekiwane światowe zapasy na koniec sezonu podniesione zostały aż o 4,5 mln ton do 305,5 mln ton i będą o blisko 5% wyższe niż w sezonie 2020/21.

Ukraiński eksport kukurydzy obniżono o 4,5 mln ton do 23,0 mln ton. Zużycie kukurydzy w Chinach i import spadły o 3 mln ton (od marca) do odpowiednio 291 i 23 mln ton.

Kukurydza w USA – Nie dokonano żadnych zmian w krajowym bilansie kukurydzy. Eksport pozostał na poziomie 63,5 mln ton, a na etanol zużyte zostanie 35% produkcji kukurydzy. Zapasy na koniec sezonu powinny wynieść 36,6 mln ton i będą o 16,6% wyższe niż rok wcześniej.
 
USDA obniża oczekiwane zbiory nasion oleistych, ale podnosi światowe zapasy na koniec sezonu 2021/22

W kwietniowej prognozie Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) o 2,4 mln ton obniżona została światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2021/22. Winna temu jest gorąca i sucha pogoda, która ograniczyła zbiory soi w Ameryki Południowej. Najnowsza prognoza zakłada, że światowe zbiory nasion oleistych wyniosą 599,2 mln ton w porównaniu do 603,7 mln ton w sezonie 2020/21. Jednocześnie, bardziej niż produkcja spadły też prognozy światowego zużycia nasion oleistych, które szacowane jest teraz na 510,5 mln ton. Korekta w dół dotyczy zużycia soi na cele paszowe w Chinach.

W konsekwencji powyższych zmian podniesione zostały, w porównaniu do prognozy z marca, o 2,1 mln ton do 106,4 mln ton oczekiwane na koniec tego sezonu zapasy nasion oleistych. Mimo korekty w górę światowe zapasy tych nasion obniżą się o blisko 10% w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Za kwietniowe cięcie produkcji nasion oleistych odpowiada soja

W Brazylii oczekiwane zbiory soi obniżono ze 127 do 125 mln ton, a w Paragwaju z 5,3 do 4,2 mln ton. Zbiory w Argentynie pozostawiono na poziomie 43,5 mln ton.

Światowy bilans soi dla sezonu 2021/22:
  • prognoza zapasów początkowych podniesiona została o 1,4 mln ton do 103,1 mln ton;
  • szacunkowa produkcja została obniżona o 3,1 mln ton do 350,7 mln ton (-13,1% r/r);
  • prognoza zużycia została obniżona o 1,8 mln ton do 361,9 mln ton (-0,1% r/r);
  • oczekiwane zapasy końcowe zmniejszono o skromne 0,4 mln ton do 89,6 mln ton (-13,1% r/r) - poziom najniższy od sezonu 2015/16.
Rzepak i słonecznik:

Światowa produkcja słonecznika w tym sezonie podniesiona została o symboliczne 0,1 mln ton do 57,3 mln ton (+16,3% r/r). Najwięksi producenci nasion słonecznika to najechana przez Rosję Ukraina z wynikiem 17,5 mln ton (+24,1% r/r), objęta ograniczeniami w handlu Rosja - 15,6 mln ton (+17,4% r/r) i UE - 10,3 mln ton (+16,4 % r/r).

W miesięcznym raporcie USDA na temat światowej produkcji rolniczej zbiory rzepaku w tym sezonie podniesione zostały o symboliczne 0,1 mln ton (m/m) do 71,2 mln ton. Nadal jest to o 2,4 mln ton (-3,3%) mniej niż w sezonie 2020/21. Korekta w górę dotyczyła zbiorów rzepaku w UE (+0,1 do 12,3 mln ton).

Zbiory canoli w Kanadzie pozostawiono na katastrofalnie niskim poziomie 12,6 mln ton (-35,3% r/r).


Tagi:
źródło: