| Autor: mikolaj

Słowacja przejmie przewodnictwo w Radzie UE. Co czeka rolników?

Słowacja po raz pierwszy będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE, które przejmie 1 lipca br. od prezydencji holenderskiej. Podczas posiedzenia kierownictwa resortu rolnictwa omówiono zagadnienia, które będą priorytetowe podczas prezydencji słowackiej.

Słowacja przejmie przewodnictwo w Radzie UE. Co czeka rolników?

Drugie półrocze 2016 r. będzie czasem dalszych, aktywnych działań na podstawowych rynkach rolnych, w tym szczególnie na rynku mleka, gdzie w związku ze zniesieniem kwot spodziewano się jedynie pewnego zachwiania rynkowego, a jednak jego rozmiar doprowadził do poważnego kryzysu w tym sektorze. Dotychczasowe instrumenty stabilizujące w ramach Wspólnej Polityki Rolnej okazały się niewystarczające. Polska podkreślając konieczność podjęcia przez Komisję Europejską natychmiastowych działań, będzie zabiegać o wypracowanie skutecznych mechanizmów regulacji tego rynku.

Kolejnym priorytetem Słowacji będzie stabilizacja sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz owoców i warzyw, w głównej mierze spowodowana skutkami embarga Federacji Rosyjskiej.


Prezydencja słowacka w zakresie rolnictwa będzie się ponadto skupiać na  takich obszarach jak: rynki rolne w wymiarze horyzontalnym, łańcuch dostaw żywności, handel oraz umowy międzynarodowe, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej upraszczanie, a także bezpieczeństwo żywności.

W dalszej kolejności Przewodnictwo w Radzie UE, które będzie obejmowało I półrocze 2017 r. (1 stycznia - 30 czerwca 2017 r.) przejmie Malta.Tagi:
źródło: