| Autor: redakcja1

Udział odnawialnych nośników energii w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W latach 2018–2021 największy wzrost udziału energii elektrycznej wytworzonej przez źródła odnawialne wystąpił dla energii słonecznej, dla UE- 27 wyniósł on 3,2 p.proc., a w przypadku Polski było to 11,2 p.proc.

Udział odnawialnych nośników energii w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Z kolei w odniesieniu do energetyki wiatrowej w Polsce zaobserwowano spadek udziału o 6,3 p.proc., podczas gdy dla UE-27 w badanym okresie wystąpił wzrost o 1,9 p.proc.

Porównując Polskę ze średnią dla UE-27 warto podkreślić, że istotna różnica wystąpiła również w przypadku wykorzystania odpadów komunalnych: dla Polski w 2021 r. w porównaniu z 2018 r. wystąpił wzrost o 0,7 p.proc., podczas gdy dla UE-27 zaobserwowano spadek o 0,2 p.proc.


 


Tagi:
źródło: