energetyka i strony powiązane

 • 2019-10-15

  Enea wybuduje farmy fotowoltaiczne na ziemiach KOWR

  Z kraju

  KOWR dysponuje ponad 1,5 mln ha gruntów, spośród których zostaną wybrane te o niskiej przydatności rolniczej.Dlatego właśnie Grupa Enea chce budować wielkoobszarowe farmy fotowoltaiczne na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • 2019-06-26

  Od rolnictwa i energetyki po kulturę i sztukę

  Targi i konferencje

  W Gdyni zakończył się drugi, ostatni dzień II edycji Forum Wizja Rozwoju. Największe wydarzenie gospodarcze w Polsce północnej miało miejsce w dniach 24-25 czerwca w Akademii Marynarki Wojennej. We wtorek odbyły się kolejne panele z ekspertami z różnych dziedzin w ramach 16 bloków tematycznych.

 • 2018-11-02

  NIK o ochronie praw konsumenta energii elektrycznej

  Z życia instytucji

  Prawa konsumenta energii elektrycznej nie były w pełni respektowane. Po umożliwieniu odbiorcom prądu wolnego wyboru jego dostawcy, na rynku pojawili się nieuczciwi sprzedawcy korzystający z niewiedzy i naiwności klientów. Niewydolny system ochrony konsumenta, bierność administracji rządowej oraz brak współpracy pomiędzy organami państwa przyczyniały się do nasilenia...

 • 2018-10-10

  Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa energetycznego

  Energetyka

  Rada Ministrów 9 października 2018 r. przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej, tj. sprzedaży odbiorcy końcowemu paliw gazowych lub energii elektrycznej przez sprzedawcę rezerwowego, w przypadku zaprzestania dostarczania tych mediów przez dotychczasowego sprzedawcę.

 • 2018-06-13

  Kolejny odwiert geotermalny już otwarty

  Energetyka

  11 czerwca w Sieradzu wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek otworzył pierwszy odwiert geotermalny w Sieradzu w województwie łódzkim. W inauguracyjnym wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalni samorządowcy.

 • 2018-03-19

  Polska może się stać liderem na rynku reaktorów jądrowych chłodzonych gazem

  Szkoły, Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawcze

  Polska może zostać liderem w opracowywaniu materiałów przyszłości. Już niedługo w Świerku ma powstać Centrum Doskonałości NOMATEN, które będzie opracowywać nowe materiały na potrzeby chemii, radiofarmaceutyków czy przemysłu jądrowego.

 • 2018-02-13

  Polska chce aktywnie uczestniczyć w budowie europejskiego rynku baterii do samochodów elektrycznych

  Przepisy i regulacje

  Podczas spotkania EU Battery Alliance 12 lutego 2018 r. przedstawiciele państw członkowskich UE rozmawiali na temat możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie rozwoju europejskiego rynku produkcji baterii do samochodów elektrycznych.

 • 2017-11-10

  Gruntowna modernizacja domów jednorodzinnych odpowiedzią na duże zużycie energii i nadmiernej produkcji smogu

  Biznes

  W przeciętnym budynku jednorodzinnym można zaoszczędzić 60 proc. energii poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji. Koszt takiej modernizacji waha się od 50 do 100 tys. zł, ale część zainwestowanych pieniędzy zwraca się w mniejszych rachunkach za ogrzewanie. Korzyścią jest również czystsze powietrze, gdyż budynki z przestarzałym systemem grzewczym w 40 proc....

 • 2017-09-08

  Ustawa o rynku mocy poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowe przepisy mają zachęcić wytwórców do inwestycji w nowe źródła energii

  Bioenergetyka

  Ustawa o rynku mocy pobudzi inwestycje w jednostki wytwórcze. Ma to poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski i zapobiec niedoborom mocy. Z prognoz PSE wynika, że w perspektywie kilku lat w systemie przesyłowym bez nowych mocy wytwórczych i modernizacji istniejących pojawią się niedobory naruszające margines bezpieczeństwa, a groźba blackoutu w Polsce jest realna.

 • 2017-06-28

  NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

  Biznes

  Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo.

 • 2017-06-23

  Rynek elektrycznych pojazdów w Polsce nabiera rozpędu

  Bioenergetyka

  W resortach energii i rozwoju trwają wspólne prace nad ustawą o elektromobilności, która ma uregulować cały rynek. Samorządy w całej Polsce już prowadzą pilotażowe projekty rozwijające elektromobilność.

 • 2017-06-19

  Szansa na poprawę jakości środowiska – czyste technologie węglowe

  Z kraju

  Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla oraz przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa. Technologia zgazowania węgla, do tej pory biznesowo całkowicie nieopłacalna, może teraz zostać udoskonalona. Z drugiej jednak strony, duża część ekspertów ocenia, że dla polskiego węgla nie ma jednak przyszłości, a czyste technologie węglowe są zbyt kosztowne...

 • 2017-05-11

  Polska jednym z ostatnich krajów w Europie pod względem zużycia energii elektrycznej

  Biznes

  Zła sytuacja finansowa polskich kopalń, polityka klimatyczna Unii Europejskiej nastawiona na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększający się skokowo popyt na energię elektryczną wymuszają na sektorze energetycznym wielomiliardowe inwestycje. Jak wynika z prognoz do 2030 roku powinny one sięgnąć około 240 mld zł.

 • 2016-06-28

  Nowelizacja ustawy o OZE czeka na podpis prezydenta

  Bioenergetyka

  Sejm przyjął poprawki Senatu wprowadzone do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i teraz czeka ona na podpis prezydenta. Opozycja i część ekspertów nazywają nowe przepisy antyprosumenckimi. Chodzi o brak mechanizmu taryf gwarantowanych, który miał umożliwić rozwój przydomowych mikroinstalacji. To uderza nie tylko w osoby mniej zamożne, które chciałyby...

 • 2016-06-03

  Spada udział wegla w miksie energetycznym Polski

  Bioenergetyka

  W Polsce udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosi 87 proc. Ma być on jednak stopniowo zmniejszany. Zapełnić lukę węglową w miksie energetycznym mogłaby energetyka jądrowa, choć obecny program wdrażany jest bardzo wolno. Szanse daje energia geotermalna. – Perspektywiczne są też odnawialne źródła energii, energetyka wiatrowa i fotowoltaika. Wiatraki są jednak...