| Autor: redakcja1

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Jak wynika metodologii Eurostatu (HICP) w marcu 2019 r., w porównaniu z miesiącem poprzednim, w UE-28 i w strefie euro ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się odpowiednio o 0,8% i 1%.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
W porównaniu z marcem 2018 r. były one większe odpowiednio o 1,6% i 1,4%. Najwyższy wzrost inflacji w ujęciu roku zaobserwowano w Rumunii o 4,2%, Węgrzech o 3,8%, Holandii o 2,9% oraz na Łotwie o 2,8% i w Bułgarii o 2,8%, a najniższy – o 0,8-1,1% w Portugalii, Grecji, Irlandii, Chorwacji oraz we Włoszech i na Cyprze.
 
Za żywność w marcu 2019 r. mieszkańcy UE-28 płacili mniej o 0,1%, a mieszkańcy strefy euro o 0,3% niż przed miesiącem. W skali miesiąca żywność najbardziej potaniała w Finlandii o 0,9%, Cyprze o 0,8%, we Włoszech i w Grecji - po 0,6% oraz w Niemczech i Luksemburgu - po 0,5%. W Czechach jej ceny nie uległy zmianie. Największą zwyżkę cen żywności zaobserwowano na Łotwie i Słowacji - po 1% oraz w Belgii o 0,9% i w Szwecji o 0,7%. W Polsce według tej metodologii ceny żywności zwiększyły się o 0,4%.
 
W marcu 2019 r. w UE-28 ceny żywności były wyższe o 1,7%, a w strefie euro o 1,3% niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosły one w Rumunii o 5,8%, Węgrzech o 5,2% oraz w Bułgarii o 5% i w Holandii o 3,6%. W Irlandii i Chorwacji odnotowano spadek cen żywności odpowiednio o 0,6% i 0,3%. W Polsce w marcu br. żywność podrożała w skali roku o 2,7%.


Tagi:
źródło: