| Autor: mikolaj

Z obrad Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Dnia 19 maja br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu brał udział minister Marek Sawicki.

Z obrad Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Podczas obrad ministrowie rolnictwa udzielili poparcia dla propozycji Komisji Europejskiej powołania jednostki koordynującej stosowanie pestycydów na małych powierzchniach, czyli stosowanie środków ochrony roślin np. w uprawach warzyw i owoców.

Ministrowie wyrazili także potrzebę szerszej dyskusji na forum Rady Rolnej kwestii związanych z działaniami sektora rolnego na rzecz środowiska i klimatu w nawiązaniu do komunikatu Komisji pt. Ramy polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030.

Na wniosek Holandii i Szwecji omówiono działania zmierzające do ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności w poszczególnych państwach członkowskich UE. W dyskusji ministrowie podkreślili, że marnotrawstwo żywności to nie tylko problem moralny związany z jednoczesnym niedożywieniem wielu grup społecznych, ale też negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Podczas bilateralnych rozmów minister Marek Sawicki spotkał się z komisarzem Dacianem Ciolosem. Omawiano temat wydatkowania środków z PROW 2007-2013. Strona polska ubiega się o przeniesienie środków z innych działań PROW na modernizację gospodarstw rolnych. Chcemy, aby można było w ten sposób sfinansować złożone już na to działanie wnioski, na które zabrakło środków. Komisja Europejska proponuje zmodyfikowane podejście do sfinansowania modernizacji gospodarstw, o uwzględnienie i wykazanie pozytywnych aspektów środowiskowych tych inwestycji. Sugeruje również uwzględnienie nowych, związanych z wystąpieniem w Polsce ASF u dwóch dzików, wyzwań dla gospodarstw utrzymujących trzodę.

Minister Sawicki spotkał się także z ministrem rolnictwa Czech Marianem Jurečka. Ministrowie wyrazili oczekiwania, co do dobrej współpracy bilateralnej, a także w ramach Grupy Wyszehradzkiej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!