| Autor: mikolaj

Izby ponownie wnioskują o dopłaty do wapnowania gleb

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek zgłaszany wielokrotnie przez wojewódzkie izby rolnicze, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych działań i ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu.

Izby ponownie wnioskują o dopłaty do wapnowania gleb

Wapnowanie gleb

Zakwaszenie gleb w Polsce jest problemem ogólnokrajowym. Jak podaje dr Grażyna Hołubowicz-Kliza z IUNG PB w Puławach większość typów gleb ulega zakwaszaniu. Do podstawowych czynników wpływających na taki stan zaliczany jest klimat oraz rodzaj skały macierzystej, a w Polsce ponad 90% gleb wytworzyło się na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Z takich gleb bardzo łatwo wymywane są składniki zasadowe, pogłębiając zjawisko zakwaszenia. Ponadto duże znaczenie mają naturalne procesy zachodzące w glebie, a na kolejnym miejscu wymienia się działalność człowieka.

Skutkiem zakwaszenia jest m.in. uwalnianie bardzo niebezpiecznych dla zdrowia ludzi metali ciężkich i tzw. glinu ruchomego. Rzeczywiste zapotrzebowanie na wapno w przeliczeniu na czysty składnik wynosi około 2 tCaO/ha i taka ilość doprowadziłaby odczyn gleby do właściwego poziomu.

Zastanawiasz się jakie dawki wapnowania gleby?Tagi:
źródło: