| Autor: mikolaj

KRIR: Nie wszystkie uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zostały uwzględnione

Zarząd KRIR wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i spostrzeżenia samorządu rolniczego do projektowanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zostały uwzględnione.

KRIR: Nie wszystkie uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zostały uwzględnione

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Zarząd KRIR wystąpił w dniu 18 kwietnia 2016 r. do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i spostrzeżenia samorządu rolniczego do projektowanych przepisów ww. ustawy zostały uwzględnione. Przede wszystkim dla dobra rolników wnioskowano, aby:
  1. rolnikowi indywidualnemu, prowadzącemu już gospodarstwo od ponad 5 lat, staż pracy w gospodarstwie zaliczyć na poczet wykształcenia rolniczego,
  2. rolnik indywidualny mógł kupować ziemię poza swoją gminą lub gminą sąsiednią,
  3. wprowadzić przepis w ww. nowelizowanej ustawie dotyczący możliwości dziedziczenia przez dzieci rolnika siedliska użytkowanego przez rolnika, który oddał ziemię na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę w KRUS lub możliwość skorzystania przez takich emerytowanych rolników z prawa zasiedzenia,
  4. pomimo, że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne (budowa kościołów, cmentarzy itp.) – wieś zawsze bowiem była ostoją polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się jednak przeznaczaniu dużych areałów ziemi rolniczej na cele nie związane z celami religijnymi. Uprawa ziemi powinna być w rękach rolników i nie powinno się ziemi rolnej dla kościołów i związków wyznaniowych całkowicie wyłączać spod działania ustawy w zakresie obrotu gruntami rolnymi, bez względu na przeznaczenie gruntów.
Ponadto, ustawa, której głównym celem jest umożliwienie nabycia ziemi przez rolników indywidualnych i jej wykorzystywanie na cele rolnicze, była procedowana tak szybko, że po 1 maja 2016 r. mogą wyniknąć różne problemy, których nie przewidział ustawodawca.

Gazeta Prawna w artykule z dnia 18 kwietnia br. podaje przykłady możliwości obejścia ustawy. - Projektodawcy, próbując zabezpieczyć się przed obejściem przepisów, stworzyli m.in. regulacje dotyczące spółek prawa handlowego - pisze Gazeta Prawna.


Tagi:
źródło: