| Autor: mikolaj

Oto najczęściej zadawane pytania ws. ustawy o ziemi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło specjalny adres mailowy, pod który można kierować swe wątpliwości i obawy. Przez 1,5 miesiąca rolnicy kierowali do resortu rolnictwa swoje wątpliwości i pytanie. Poniżej prezentujemy te najczęściej pojawiające się, wraz z odpowiedziami.

Oto najczęściej zadawane pytania ws. ustawy o ziemi

1. Czy będzie możliwe przekazanie nieruchomości rolnych na rzecz dzieci mieszkających w mieście?

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która przewiduje m.in. zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nie ingeruje w nabywanie nieruchomości rolnych przez dzieci oraz inne osoby bliskie zbywcy tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.


2. Czy dzieci rolnika mieszkające w mieście, które odziedziczą po rodzicach grunty rolne będą musiały je uprawiać osobiście?

Osoby, które odziedziczą nieruchomości rolne po rodzicach nie będą miały obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład których weszły nieruchomości rolne, które odziedziczyły.

3. Czy rolnik będzie mógł przekazać swojemu dziecku grunty rolne o powierzchni łącznej przekraczającej 300 ha?

Tak, przekazanie nieruchomości rolnych na rzecz osób bliskich może nastąpić niezależnie od powierzchni tych nieruchomości.

4. Jakie obowiązki będzie miał rolnik, który nabędzie nieruchomość rolną na rynku prywatnym?

Nabywca nieruchomości rolnej, za wyjątkiem osoby bliskiej zbywcy, zobowiązany będzie do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres 10 lat. W tym czasie bez zgody sądu nie będzie możliwa sprzedaż nieruchomości rolnej ani oddanie jej w posiadanie na rzecz innych podmiotów

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: