| Autor: mikolaj

Sprzedaż i dzierżawa ziemi w 2016 roku

W 2016 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła prawie 4 razy więcej państwowej ziemi niż sprzedała.

Sprzedaż i dzierżawa ziemi w 2016 roku

Dzierżawa ziemi

W 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadziła łącznie 14047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75189 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 10400 przetargów na grunty o powierzchni 65305 ha. Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 68104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów z pośród wszystkich wystawionych do dzierżawy.

Z tego rozstrzygniętych zostało 6354 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 60182 ha, w tym przeprowadzonych zostało 2026 przetargów ograniczonych ofert pisemnych, co stanowi prawie 25% z pośród przetargów ograniczonych i zaoferowano nieruchomości o łącznej pow. 27496 ha. Z tego rozstrzygnięto 1731 przetargów, na nieruchomości o pow. 23880 ha.  Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej pow. 59 357 ha.

Największy areał wydzierżawiono w województwach: zachodniopomorskim 12023 ha, lubuskim 9155 ha, dolnośląskim 8297 ha i warmińsko-mazurskim. 7330 ha. W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, Agencja odpowiednio wydzierżawiła: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha. Powierzchnia wydzierżawionych przez ANR gruntów w woj. podlaskim, mazowieckim, śląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim waha się od 1590 ha do 1080 ha. Najmniej gruntów Agencja wydzierżawiła w woj. małopolskim 281 ha, świętokrzyskim 503 ha i łódzkim 673 ha.


Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt. Najwyższy czynsz dzierżawny Agencja uzyskała w woj. kujawsko pomorskim 28,3 dt. Na drugim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie średni czynsz wynosi 21,7 dt. Na kolejnych miejscach wg. stawki uzyskanego czynszu znalazły się województwa:, opolskie 21,6 dt, mazowieckie 21,3 dt dolnośląskie 14,6 dt, podkarpackie 14,1 dt. Najniższy czynsz Agencja uzyskała w woj. zachodniopomorskim 7,8 dt, lubuskim 7,5 dt i podlaskim 6,6 dt.

Sprzedaż ziemi

W 2016 roku Agencja sprzedała grunty o łącznej pow. 17914 ha i wykonała roczny plan na poziomie ok. 85%. (plan zakładał sprzedaż 21 tys. ha). W tym celu Agencja zorganizowała 14222 tys. przetargów i zaoferowała do nabycia grunty o łącznej pow. 6434 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1927 przetargów na grunty o powierzchni 1202 ha. Prawie 23% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (3257 przetargów). W tym trybie (przetargu ograniczonego) zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 1469 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 479 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 530 ha. co stanowi prawie 45% powierzchni gruntów z pośród rozstrzygniętych w 2016 r. przetargów. Ponadto Agencja sprzedała w trybie przetargowym 655 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne. Skuteczność przetargów na sprzedaż gruntów rolnych Zasobu w 2016 r. wynosiła niespełna 14%. W porównaniu z prawie 80% skutecznością przetargów na dzierżawę świadczy to zdaniem ANR o zmniejszającym się zainteresowaniu rolników nabywaniem na własność nieruchomości, na korzyść dzierżawy. Po wprowadzeniu ustawy o wstrzymaniu, możliwa jest sprzedaż jedynie działek o powierzchni do 2 ha, które wśród rolników nie cieszą się zainteresowaniem. Wolą oni dzierżawić większe powierzchniowo nieruchomości.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!