Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR: Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie zawieszony

Agencja Nieruchomości Rolnych poinformowała o zawieszeniu Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie oraz jego dwóch zastępców. Poniżej prezentujemy komunikat ANR.

ANR: Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie zawieszony
W dniu 14 października br. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski zawiesił Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie Roberta Zborowskiego i jego dwóch Zastępców: Andrzeja Matyjaszka i Marka Gila kierującego Filią w Koszalinie. Jednocześnie powierzył Andrzejowi Baczyńskiemu, dotychczasowemu Zastępcy Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, obowiązki Zastępcy Dyrektora kierującego Filią w Koszalinie.

Prezes ANR cofnął wszelkie pełnomocnictwa dyrektorom Oddziału i Filii.

Pełnomocnikiem Prezesa w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie został Tomasz Ciodyk, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa ANR.


We wtorek o zawieszeniu kierownictwa ANR w Szczecinie poinformowała Premier Ewa Kopacz, która podkreśliła, że jej rząd zamierza się zająć sprawą ostatnich aresztowań rolników zamieszanych w przetargi organizowane przy udziale Agencji Nieruchomości Rolnych. W tej sprawie szefowa rządu spotkała się z trzema przedstawicielami centrali związkowej Solidarność.


Szefowa rządu dodała, że minister rolnictwa wystąpił oficjalnie na piśmie do prokuratury z poręczeniem za rolników, którzy zostali zatrzymani. W związku z tym minister rolnictwa zwraca się do prokuratury, aby uznała jego poręczenie i żeby rolnicy mogli w innym trybie odpowiadać za ewentualne postawione im zarzuty – mówiła szefowa rządu.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!