Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ANR uruchomiła serwis internetowy poświęcony nowym przepisom dot. obrotu ziemią

Podczas zwołanej w dniu 15 czerwca br. konferencji prezes Agencji Nieruchomości Rolnych zaprezentował specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

ANR uruchomiła serwis internetowy poświęcony nowym przepisom dot. obrotu ziemią
- 30 kwietnia weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i o zmianie niektórych innych ustaw. Ponieważ Agencja Nieruchomości Rolnych jest jednym z głównym wykonawców Ustawy, zastanawialiśmy się w jaki sposób przybliżyć rolnikom nowe przepisy. Stąd narodził się pomysł stworzenia oddzielnego serwisu internetowego – opowiadał podczas prezentacji Prezes Humięcki.
 
Jak powiedział rzecznik prasowy Witold Strobel serwis gospodarstwopolska.pl jest nową formą komunikacji Agencji Nieruchomości Rolnych z odbiorcami. - Internet na terenach wiejskich jest dziś powszechny, dlatego rolnicy nie powinni mieć problemu z dotarciem do informacji zamieszczonych na stronie – dodał Strobel.
 
Serwis gospodarstwopolska.pl prezentuje zapisy nowej Ustawy. Odbiorcami mają być nie tylko sami rolnicy, ale wszystkie osoby zainteresowane gruntami rolnymi. Na stronie niespełna dwuminutowy film animowany, który przedstawia najważniejsze elementy obowiązujących od 30 kwietnia zasad obrotu. Udostępniona została też możliwość ściągnięcia aktów prawnych bezpośrednio ze strony na swój komputer oraz formularz umożliwiający zadawanie pytań

 


Tagi:
źródło: