Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Inwestycje przyjazne mieszkańcom

Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu przekazał nieodpłatnie w ostatnich dniach 2010 r. nieruchomości o łącznej powierzchni około 42 ha i wartości prawie 9,5 mln zł na rzecz dolnośląskich samorządów.

Inwestycje przyjazne mieszkańcom

Wśród przekazanych nieruchomości znalazły się m.in.:

• ponad 7 ha na rzecz Gminy Miękinia pod budowę zespołu boisk sportowych z zapleczem, oraz pod budowę zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego o wartości szacunkowej ponad 600 tys. zł,
• ponad 10 ha na rzecz Gminy Środa Śląska pod budowę dróg dojazdowych, parkingów i zieleni parkowej o wartości szacunkowej ponad 2,2 miliona zł,
• ponad 5 ha na rzecz Gminy Oleśnica pod budowę schroniska dla zwierząt i boisko sportowe o wartości szacunkowej ponad 550 tys. zł,
• ponad 1,50 ha na rzecz Gminy Polkowice pod budowę polderu „Sobin” o wartości szacunkowej ponad 90 tys. zł,
• prawie 0,2 ha gruntów na rzecz Gminy Złotoryja, z przeznaczeniem pod plac manewrowy dla autobusów szkolnych, o wartości szacunkowej ponad 20 tys. zł,
• prawie 1,5 ha gruntów na rzecz Gminy Prusice, z przeznaczeniem pod terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne wartości ponad 180 tys. zł,
• gminy: Dzierżoniów, Kąty Wrocławskie i Czernica otrzymały łącznie grunty o powierzchni ponad 7 ha i wartości prawie 2 mln zł na budowę i powiększenie cmentarzy komunalnych.
• prawie 1 ha na rzecz Powiatu Jawor pod budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości ponad 150 tys. zł.

Od ponad 17 lat, dzięki Agencji Nieruchomości Rolnych realizującej art. 24, 43, 44 i 48 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700) liczne gminy w całym kraju zyskały wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców.

Przekazane nieodpłatnie grunty są wykorzystywane na realizację celów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a te koncentrują się na polepszaniu warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury. Często są to nieruchomości o znacznej, kilkumilionowej wartości.


Biuro Rzecznika Prasowego

Źródło: http://www.anr.gov.pl
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!