nieruchomości i strony powiązane

 • 2018-06-15

  Resort inwestycji i rozwoju na temat zmian planów zagospodarowania przestrzennego

  Przepisy i regulacje

  Resort inwestycji i rozwoju stwierdził, że wprowadzenie przepisów uniemożliwiających sporządzenie mpzp, w przypadku powstania zamiaru realizacji jakiejkolwiek inwestycji na obszarze wskazanym do sporządzenia mpzp w uchwale rady gminy, praktycznie uniemożliwiłoby organom gminy realizację zadań własnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia warunków...

 • 2018-06-09

  Program „Mieszkanie na start” ruszy od 2019 roku

  Z kraju

  Projekt ustawy odnośnie programu „Mieszkanie na start” został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i teraz trafi pod obrady rządu. Zakłada on dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Będą z niego korzystać osoby, które mają za wysokie zarobki na mieszkania komunalne, ale których nie stać na kredyt hipoteczny. O tym, kto będzie mieć...

 • 2018-05-23

  MRiRW w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych

  Przepisy i regulacje

  MRiRW w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, aby ustawowo uregulować obowiązek utrzymania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej.

 • 2018-02-22

  Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – wymagania formalne

  Przepisy i regulacje

  Wielkopolska Izba Rolnicza wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy występują do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, opracowała wzór wniosku, jaki należy złożyć do biura powiatowego WIR właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej w celu wydania przez WIR stosownej opinii.

 • 2017-09-04

  Ursus coraz chętniej wybieraną dzielnicą. Sprawdź, czym przyciąga nowych mieszkańców

  Z kraju

  Bezpieczeństwo, coraz lepsza infrastruktura, dobre połączenia komunikacyjne z centrum, stosunkowo tanie nieruchomości – to tylko niektóre zalety warszawskiej dzielnicy Ursus. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto w niej zamieszkać.

 • 2017-07-31

  Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy są niepokojące

  Przepisy i regulacje

  W czwartek 27 lipca Senat przyjął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Niektóre z jej zapisów wzbudzają niepokój Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

 • 2017-06-28

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

  Finanse i prawo

  Celem przedłożonej nowelizacji jest takie ukształtowanie treści przepisów, aby wynikająca z nich zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości była ograniczona w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) korzysta ze zwolnienia od podatku.

 • 2017-04-11

  Dom na wsi marzeniem Polaków. Jakie domy budowaliśmy w 2016 r.?

  Biznes

  Polacy najczęściej decydują się na budowę domu, gdyż marzyli o jego posiadaniu. W 2016 roku najwięcej takich inwestycji powstało w województwach mazowieckim i wielkopolskim, zwłaszcza na wsiach. Realizacja trwała 22 miesiące, a jej ostateczne koszty okazały się o 25 proc. większe od planowanych. Coraz chętniej stawiane są mniejsze budynki na niewielkich działkach....

 • 2016-10-19

  Obliczanie podatku od nieruchomości budzi wątpliwości nie tylko podatników, ale także organów podatkowych

  Przepisy i regulacje

  Przepisy wyznaczające zakres opodatkowania nieruchomości są na tyle skomplikowane i niejednoznaczne, że nie tylko podatnicy, lecz także organy podatkowe mają problemy z ustaleniem, co powinno podlegać opodatkowaniu – oceniają eksperci. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do przepisów prawa budowlanego. Rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie zakresu opodatkowania...

 • 2016-05-18

  Prognozy dla rynku nieruchomości w 2016 r.

  Biznes

  Dalsza stabilizacja cen mieszkań, wzrost podaży lokali oddawanych do użytku, niższa dynamika liczby noworozpoczynanych inwestycji i wydawanych pozwoleń na budowę – takie są prognozy dotyczące rynku nieruchomości w 2016 r. na podstawie analiz Banku BGŻ BNP Paribas. Z zebranych danych wynika również, że istnieje zapotrzebowanie na budownictwo na wynajem.

 • 2014-03-15

  BGŻ: Ceny nieruchomości rolnych w 2013 r.

  Artykuły|Porady|Analizy

  W 2013 roku nastąpiło wyhamowanie cen ziemi w transakcjach zawieranych pomiędzy rolnikami do poziomu 3,5% r/r. Jak podaje Bank BGŻ przeciętnie ceny osiągały poziom 26 339 zł/ha, a skala rocznego przyrostu cen była istotnie niższa od dynamik notowanych w latach najsilniejszego wzrostu tj. 2007-2008 (ceny rocznie rosły o ok. 30%).

 • 2014-01-16

  Ceny gruntów rolnych będą w tym roku wciąż rosły

  Z kraju

  W najbliższym czasie inwestorzy nie powinni jeszcze obawiać się korekty cen na rynku gruntów rolnych, który od blisko dekady jest w trendzie wzrostowym. Jak wynika z prognoz, w 2014 roku działki rolnicze nadal będą zyskiwać na wartości. W 2016 roku rynek zostanie otwarty dla nabywców z Unii Europejskiej, a ceny gruntów na zachodzie Europy są 2-3 razy wyższe niż w kraju.

 • 2013-05-25

  Posiedzenie Rady Społecznej

  Agencja Nieruchomości Rolnych

  W poniedziałek 20 maja br. w siedzibie Agencji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej. Podczas spotkania omówiono m.in. stan realizacji nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r. w zakresie wyłączenia 30% użytków rolnych z dzierżaw o wielkości powyżej 428,5 ha; efekty wdrożenia nowych zasad sprzedaży...

 • 2013-03-21

  Laureaci Konkursu "Sposób na sukces" woj. dolnośląskie

  Z regionu

  W 2012 roku odbyła się już XII edycja konkursu „Sposób na Sukces”, której finał odbył się w Pałacu Prezydenckim. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Gospodarzy na łamach Portalu Gospodarz.pl chcemy, z uwzględnieniem podziału administracyjnego Polski, podsumować wszystkie 12 edycji plebiscytu.

 • 2012-10-30

  Wystawa „Zainwestuj z ANR" na Zamku Książ

  Agencja Nieruchomości Rolnych

  Od 20 października br. goście odwiedzający Zamek Książ mogą się również zapoznać z ofertą Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Wystawa, która ilustruje najważniejsze aspekty działalności ANR na Dolnym Śląsku, jest okazją, aby zwrócić uwagę inwestorów na potencjał tego dynamicznie rozwijającego się regionu, a także na nowy charakter...