Agencja 4.0. Nowe technologie w ARiMR

Agencja 4.0. – to nazwa strategii cyfryzacji procesów konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej efektem jest tworzenie technologicznych rozwiązań, które usprawniają i przyspieszają pracę ARiMR, a rolnikom pozwalają oszczędzić czas na załatwianie spraw urzędowych.

Agencja 4.0. Nowe technologie w ARiMR
Skala działalności ARIMR, największej rolniczej agencji płatniczej w Unii Europejskiej jest ogromna. Co roku Agencja wypłaca dla ponad 1,3 mln rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW, 700 tys. otrzymuje dopłaty ONW za prowadzenie działalności rolniczej na terenach górskich i trudnych do gospodarowania, ok. 100 tys. rolników korzysta z tzw. dopłat rolnośrodowiskowych. Do tego należy dodać przeprowadzanie naborów wniosków i wypłatę środków z budżetu PROW 2014-2020 wartego 13,5 mld euro, prowadzenie rejestru zwierząt gospodarskich (IRZ) i systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS). Zakres zadań Agencji jeszcze się powiększył, gdy przejęła ona część obowiązków po zlikwidowanej Agencji Rynku Rolnego. By szybciej i sprawniej obsługiwać coraz szersze grono beneficjentów, podjęto w ARiMR decyzję o przyspieszeniu procesu cyfryzacji tej instytucji. 
 
Jej pierwszym wymiernym efektem było oddanie rolnikom do użytku nowej aplikacji – eWniosekPlus. To elektroniczne narzędzie umożliwia ubieganie się o płatności bezpośrednie i obszarowe bez konieczności wychodzenia z domu, wizyt w urzędzie. Wnioski o dopłaty przekazywane są do ARiMR przez internet. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi. Na bieżąco weryfikuje poprawność wprowadzanych danych, informuje o błędach i brakach, dokonuje wstępnej kontroli kompletności wniosku, daje wskazówki, jakie dodatkowe dokumenty rolnik powinien jeszcze dołączyć. W efekcie aplikacja eWniosekPlus przyspiesza administracyjną obsługę wniosków i wypłatę środków. 
 
W przyjętą przez ARiMR strategię cyfryzacji wpisało się również uruchomienie w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynikało bowiem, że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARiMR, a celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, nie zaś osiągnięcie zysku. 
 
Efektem działań agencyjnych programistów i informatyków jest stworzenie szeregu narzędzi cyfrowych pomocnych rolnikom, jak i takich, które usprawniają pracę ARiMR. 
 
Wśród nich jest m.in. portal IRZplus. To internetowa platforma przeznaczona dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Łączy ona w sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach, a także platformy umożliwiającej załatwianie urzędowych spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Dzięki portalowi można szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju. Znacznie ułatwia on składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupna i sprzedaży. Jeśli jedna strona transakcji złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem portalu – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie ma więc potrzeby wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia. Za pośrednictwem IRZplus można także bez konieczności udawania się do biura powiatowego ARiMR złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!