ARiMR: Spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w zorganizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 25 stycznia br. spotkaniu z wójtami i burmistrzami gmin - liderami w korzystaniu ze środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z EFRROW w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ARiMR: Spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin
Spotkanie, które prowadził prezes ARiMR Daniel Obajtek poświęcone było wymianie doświadczeń zdobytych przy realizacji projektów oraz propozycji uproszczeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, dla działań delegowanych samorządom województw.

Wiceminister Zarudzki poinformował uczestników spotkania, że MRiRW we współpracy z ARiMR opracowało harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, który został opublikowany na stronach ministerstwa. Terminy wskazane w tym harmonogramie umożliwią beneficjentom, w tym przypadku jednostkom samorządu terytorialnego, z wyprzedzeniem przygotować wnioski i wymagane dokumenty.

Podsekretarz stanu i prezes zapewnili, że zarówno ministerstwo, jak i agencja pracują nad uproszczeniami procedur obsługi wniosków i usprawnieniami dla przyszłych beneficjentów.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiceminister Ryszard Zarudzki i prezes Daniel Obajtek zadeklarowali kontynuowanie spotkań z przedstawicielami samorządów, w celu wypracowania rozwiązań i omówienia problemów, które pojawią się na etapie wdrażania PROW 2014-2020.


Tagi:
źródło: