ARiMR zawarła umowy na dofinansowanie w 2011 r. utylizacji padłych zwierząt

ARiMR zawarła z 12 firmami umowy na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłego bydła, owiec, kóz, świń i koni.

 

Wśród podmiotów z którymi podpisano takie umowy znajdują się:

 • "EKO - STOK" Sp. z o.o.
 • "STRUGA" S.A.
 • P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
 • PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
 • Barbara Rakowska
 • "Promarol - Plus" Sp. z o.o.
 • "BACUTIL" Sp. J.
 • Jan Laskowski
 • "Saria Małopolska" Sp. z o.o.
 • "FARMUTIL HS" S.A
 • "ELKUR" Sp. J.
 • "UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

Wszystkie te firmy współpracowały już z Agencją w tym zakresie w 2010 r.


Zgodnie z zawartymi umowami, na obszarze poszczególnych województw od 1 stycznia 2011 r. usługi utylizacyjne z dofinansowaniem ARiMR będzie świadczyło od trzech podmiotów w województwie opolskim do ośmiu podmiotów w województwie mazowieckim. Poniżej znajduje się wykaz firm świadczących takie usługi w poszczególnych województwach: 

 

Dolnośląskie
"STRUGA" S.A.
Barbara Rakowska
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Kujawsko-Pomorskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J. 

 

Lubelskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.

 

Lubuskie
"STRUGA" S.A.
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.

 

 Łódzkie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Małopolskie
"STRUGA" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

 

Mazowieckie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J. 

 

Opolskie
"STRUGA" S.A.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o. 

 

Podkarpackie
"STRUGA" S.A.
"BACUTIL" Sp. J.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

 

Podlaskie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
Jan Laskowski
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Pomorskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"ELKUR" Sp. J. 

 

Śląskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.

 

Świętokrzyskie
"STRUGA" S.A.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
"BACUTIL" Sp. J.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Warmińsko-Mazurskie
"EKO - STOK" Sp. z o.o.
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
Jan Laskowski
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A. 

 

Wielkopolskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
Barbara Rakowska
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"Saria Małopolska" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.

 

Zachodniopomorskie
"STRUGA" S.A.
PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
"Promarol - Plus" Sp. z o.o.
"FARMUTIL HS" S.A.  

 

Zgodnie z zasadami przeprowadzonego naboru preferowane były oferty z jak najniższą ceną. Koszty świadczeń przedstawione przez podmioty są zróżnicowane, dlatego też rolnicy przed zleceniem wykonania usługi powinni zapoznać się z jej kosztem w poszczególnych firmach operujących na terenie danego województwa.

 

Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać następujące ceny netto usług objętych pomocą finansową Agencji, oferowanych przez firmy utylizacyjne (zobacz).

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje jednocześnie, iż zasady korzystania w 2011 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Nieznacznej zmianie uległ jedynie wzór oświadczenie producenta rolnego, w związku ze zmianą adresu korespondencyjnego Centrali ARiMR na ul. Poleczki 33 (zobacz wzór oświadczenia obowiązującego od 01.01.2011 r.).

 

Zawarcie przez ARiMR z wymienionymi wyżej podmiotami, umów na dofinansowanie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich, ma dla rolników wielkie znaczenie. Producent rolny oddając bowiem padłe zwierzęta do utylizacji takiej firmie, nie będzie płacił za ich unieszkodliwienie w ogóle, albo zapłaci tylko pewną niewielką część. Kwota jaką będą musieli uiścić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

 

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!