Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 -2013

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Wniosek o płatność trzeba złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 -2013
Do 20 kwietnia, wnioski o płatność złożyło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3299 rolników. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w podanym terminie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku, lecz wtedy za każdy roboczy dzień spóźnienia należnych rolnikowi kwota wypłaty zostanie obniżona o 1%.   
 

Formularz Wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w 2012 r., dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz) oraz w biurach powiatowych ARiMR.
 

Równocześnie przypominamy, że rolnicy, którzy skorzystali z pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych" finansowanego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, składają kontynuacyjne wnioski o płatność w terminie od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r. Formularz wniosku można otrzymać w biurze powiatowym ARiMR lub pobrać go z portalu internetowego Agencji (otwórz).
 

Departament Komunikacji SpołecznejTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!