ARiMR wzywa do zgłoszenia posiadania trzody chlewnej na terenach zagrożonych ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt do ich zgłoszenia.

ARiMR wzywa do zgłoszenia posiadania trzody chlewnej na terenach zagrożonych ASF
Osoby takie w terminie do 5 października  2016 r. powinny zgłosić się do biura powiatowego Agencji w celu:
  • uzyskania numeru producenta,
  • numeru siedziby stada,
  • zgłoszenia świń do rejestru.
W przypadku zgłoszenia się we wskazanym terminie nie będą stosowane kary finansowe za wcześniejsze niedopełnienie obowiązków posiadacza zwierząt. Natomiast po dacie 5 października br. prowadzone będą intensywne kontrole gospodarstw. Ujawnienie w ich wyniku posiadania świń bez dopełnienia obowiązku ich zgłoszenia, skutkować będzie nałożeniem kary finansowej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Z kolei rolnicy z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy mają siedziby stada zarejestrowane w prowadzonym przez ARiMR rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, powinni w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Agencji zaktualizować dane w zakresie:
  • numerów identyfikacyjnych poszczególnych grup świń przebywających w siedzibie stada,
  • liczby świń oznakowanych danym numerem identyfikacyjnym,
  • braku świń oznakowanych.
Zgłoszeń można dokonać:
  • osobiście w biurze powiatowym ARiMR, lub
  • drogą pocztową, przesyłając zgłoszenia na adres biura powiatowego Agencji, lub
  • za pomocą aplikacji: doplaty.gov.pl/ckirz-web/index.jsp
Uaktualnienie danych dotyczących stanu pogłowia świń umożliwi podjęcie przez Inspekcję Weterynaryjną skutecznych działań mających na celu zablokowanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Rozprzestrzenianie się ASF wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla rolnictwa wynikającymi m.in. ze wstrzymania obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zgłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia ASF w siedzibie stada i laboratoryjne potwierdzenie tego faktu gwarantuje posiadaczowi świń uzyskanie pełnego odszkodowania za straty związane z wybuchem choroby w przypadku, gdy przestrzegał ustanowionych zasad bioasekuracji.

Lista terenów zagrożonych występowaniem ASF:

 
w  województwie podlaskim - powiaty: hajnowski, białostocki,  bielski, grajewski, łomżyński,  moniecki, wysokomazowiecki i zambrowski oraz tereny miast: Białystok,  Łomża;
 
w województwie mazowieckim - gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim; gminy: Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim; gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim oraz powiaty: łosicki, ostrowski i tereny miasta Siedlce;
 
w województwie lubelskim - powiat bialski.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!