Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" finansowanego z PROW 2007 - 2013

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami),

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie naboru wniosków w ramach działania

informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 16 927 wniosków o pomoc finansową złożonych do 20 maja br. w skali kraju wynosi  91 954 310  zł.

Limit środków przewidzianych na to działanie w całym okresie wdrażania PROW 2007 - 2013 wynosi 80 mln euro.


Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Źródło: http://arimr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!