Korzystne zmiany w zasadach dofinansowania dostępu do płatnych usług doradczych

Osoby, które chcą otrzymać pomoc na skorzystanie z usług doradczych nie muszą już wykazywać, że otrzymują dopłaty bezpośrednie. Ten warunek został zniesiony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym wsparcia z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" , które właśnie weszło w życie.

Korzystne zmiany w zasadach dofinansowania dostępu do płatnych usług doradczych

Ta korzystna zmiana, ma na celu zwiększenie liczby beneficjentów tego działania. Jednocześnie, poprzez dostęp do płatnych usług doradczych szerszej grupy beneficjentów, bo już nie tylko rolników korzystających wcześniej z dopłat bezpośrednich ma ona zapewnić bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację innych działań objętych PROW 2007 - 2013.

Wnioski o przyznanie wsparcia z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z PROW 2007-2013 można składać w biurach powiatowych ARiMR od 3 stycznia 2011 r.


Wnioski będą przyjmowane do następnego dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji, z której wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło poziom co najmniej 120% środków finansowych dostępnych na takie wsparcie w ramach PROW 2007-2013. W przypadku, gdy nie zostanie opublikowana informacja dotycząca przekroczenia 120% środków finansowych dostępnych w ramach PROW 2007-2013, termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa w dniu 31 grudnia 2011 r.


Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007 -2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.


Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl).


Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych taką pomocą do składania wniosków w naszych biurach powiatowych.


Departament Komunikacji Społecznej


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!