Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Kaczawskie" dolnośląskie 07.11.2012 21.11.2012
Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy dolnośląskie 10.10.2012 30.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" kujawsko-pomorskie 22.10.2012 12.11.2012
Lokalna Grupa Działania Wieczno kujawsko-pomorskie 15.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" kujawsko-pomorskie 08.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" lubelskie 02.11.2012 23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Zielone Światło" lubuskie 26.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Poddębice i Zadzim - Kraina bez barier" łódzkie 24.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Gniazdo" łódzkie 15.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski" łódzkie 01.10.2012 30.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" małopolskie 17.10.2012 02.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" małopolskie" 15.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej" mazowieckie 05.11.2012 30.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Na Piaskowcu" mazowieckie 29.10.2012 14.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Natura i Kultura" mazowieckie 23.10.2012 05.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" mazowieckie 22.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" mazowieckie 23.10.2012 06.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" mazowieckie 15.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski" podlaskie 12.11.2012 10.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" podlaskie 05.11.2012 23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi" podlaskie 02.11.2012 16.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna" podlaskie 22.10.2012 09.11.2012
Lokalna Grupa Działania "C.K. Podkarpacie" podkarpackie 19.11.2012 04.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" podkarpackie 29.10.2012 23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" podkarpackie 15.10.2012 12.11.2012
Lokalna Grupa Działania Fundacja "Naszyjnik Północy" pomorskie 01.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" pomorskie 04.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" śląskie 12.11.2012 26.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" śląskie 05.11.2012 19.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" świętokrzyskie 07.11.2012 28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" świętokrzyskie 07.11.2012 28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" warmińsko-mazurskie 15.11.2012 30.11.2012
Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich warmińsko-mazurskie 08.10.2012 31.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Leader Zielonej Wielkopolski" wielkopolskie 08.11.2012 28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski" wielkopolskie 01.10.2012 30.10.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" zachodniopomorskie 22.10.2012 09.11.2012
Fundacja "Środkowopomorska Grupa Działania" zachodniopomorskie 29.10.2012 27.11.2012
 
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!