Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Sprawdź terminy naborów

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. Sprawdź terminy naborów
W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).
 
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.
 
Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.
 
Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:

 
   
Termin naborów
Nazwa LGD
Województwo
od
do
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
dolnośląskie
05.12.2012
19.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Pałuki-Wspólna Sprawa"
kujawsko-pomorskie
12.11.2012
26.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"
lubelskie
02.11.2012
23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
małopolskie
23.11.2012
11.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Turystyczna Podkowa"
małopolskie
12.11.2012
26.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"
opolskie
03.12.2012
17.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"
opolskie
03.12.2012
20.12.2012
Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem
mazowieckie
22.11.2012
20.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"
mazowieckie
26.11.2012
10.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"
mazowieckie
05.11.2012
30.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"
podlaskie
12.11.2012
10.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca"
podlaskie
05.11.2012
23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"
podkarpackie
28.11.2012
20.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Kraina Sanu"
podkarpackie
29.11.2012
14.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza"
podkarpackie
19.11.2012
03.12.2012
Lokalna Grupa Działania "C.K. Podkarpacie"
podkarpackie
19.11.2012
04.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
podkarpackie
29.10.2012
23.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"
pomorskie
12.11.2012
07.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"
śląskie
12.11.2012
26.11.2012
Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
świętokrzyskie
19.11.2012
03.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"
świętokrzyskie
07.11.2012
28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"
świętokrzyskie
07.11.2012
28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"
warmińsko-mazurskie
10.12.2012
04.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Lubawska"
warmińsko-mazurskie
10.12.2012
08.01.2013
Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
warmińsko-mazurskie
15.11.2012
30.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Wspólnie dla Przyszłości"
wielkopolskie
28.11.2012
11.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Noteci"
wielkopolskie
23.11.2012
06.12.2012
Lokalna Grupa Działania "Leader Zielonej Wielkopolski"
wielkopolskie
08.11.2012
28.11.2012
Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"
zachodniopomorskie
26.11.2012
11.12.2012
Fundacja "Środkowopomorska Grupa Działania"
zachodniopomorskie
29.10.2012
27.11.2012
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!