ARiMR wypłaca rolnikom pieniądze - wsparcie ONW

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło w 2010 roku 734 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW.

 

Jest to specjalne, coroczne wsparcie przeznaczona dla tych rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich lub w terenie o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Od 18 października, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ARiMR rozpoczęła realizację dopłat ONW za 2010 r., a do 30 listopada ponad 590 tys. rolników otrzymało takie płatności. ARiMR przekazała na ich na konta bankowe ponad miliard złotych. W pierwszej kolejności płatności ONW trafią do rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie.

 

Jest to z pewnością w historii ARiMR rekordowe tempo realizacji dopłat ONW. Tak sprawne wypłacanie tych płatności jest możliwe dzięki bardzo dobrej organizacji i zaangażowaniu pracowników ARiMR. Już bowiem niemal wszystkie 734 tys. takich wniosków złożonych wiosną przez rolników, zostało przez Agencję zweryfikowane, a blisko 623 tys. wnioskodawców otrzymało już z ARiMR decyzję przyznającą im dopłaty ONW.

 

Także w dalszym okresie Agencja będzie sprawnie realizowała dopłaty ONW. Zaplanowane bowiem zostało, że do końca 2010 r. na konta bankowe beneficjentów zostanie przekazane około 1,1 miliarda zł z łącznej kwoty wsparcia wynoszącej około 1,3 miliarda zł. Pozostałe blisko 200 milionów złotych z dopłat ONW trafi do rolników na początku przyszłego roku.

 

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania dopłat ONW. 24 września 2010 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 175, poz. 1185).

 

Nowe przepisy wprowadzają w szczególności regulacje dotyczące zasad przyznania płatności ONW następcom prawnym rolników będących osobami prawnymi. Dotychczas obowiązujące przepisy regulowały  przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy jedynie w odniesieniu do wnioskodawcy, który jest osobą fizyczną. Nie określono natomiast takich przypadków w odniesieniu do innych podmiotów (osoby prawne).

 

W przypadku zaistnienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w 2010 r. przed dniem 24 września 2010 r. , następca prawny powinien był złożyć wniosek o przyznanie płatności  ONW do dnia 25 października 2010 r.

 

Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku następstwa prawnego:

 

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznania płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie płatności ONW, płatność ta przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli:

  • grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego,
  • zobowiązał się w złożonym oświadczeniu (na formularzu udostępnionym przez ARiMR) do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem ONW oraz zapłaty na rzecz ARiMR równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach - w przypadku zaniechania jej w okresie objętym zobowiązaniem ONW.

 

2. W przypadku zaistnienia następstwa prawnego po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli:

  • objął w posiadanie grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW złożonym przez rolnika,
  • spełnia on warunki do przyznania płatności ONW,
  • płatności ONW nie zostały w całości wypłacone,
  • zobowiązał się w złożonym oświadczeniu (na formularzu udostępnionym przez ARiMR - otwórz) do kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem ONW złożonym przez rolnika  oraz zapłaty na rzecz ARiMR równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach - w przypadku zaniechania jej w okresie objętym zobowiązaniem ONW.

 

W przypadku wystąpienia zdarzenia prawnego, po 24 września 2010 r., w wyniku którego wystąpiło następstwo prawne (zarówno w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji oraz po dniu doręczenia decyzji w sprawie płatności ONW) następca prawny rolnika powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR (w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW przez rolnika) wniosek o przyznanie płatności ONW (na formularzu udostępnionym przez ARiMR - otwórz) w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego.

 

W przypadku wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego wystąpiło następstwo prawne (zarówno w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji oraz po dniu doręczenia decyzji w sprawie płatności ONW), które nastąpiło w 2010 r. przed dniem 24 września 2010 r., wnioski o przyznanie płatności ONW (otwórz), następca prawny składa w terminie 30 dni, od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 25 października 2010 r.

 

Wraz z wnioskiem o przyznanie płatności ONW w przypadku następstwa prawnego, należy złoży następujące dokumenty:

 

Departament Komunikacji Społecznej

 

Źródło:http://www.arimr.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!