Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10
Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.
 
Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.

Kto może składać wnioski

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni oraz nie dłużej niż 30 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
  • poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
  • od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 zł,
  • od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 zł,
  • od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 zł,
  • powyżej 24 m – w wysokości 2 250 zł
– za każdy dzień tego zaprzestania.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 7 października 2020 r. włącznie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!