zaprzestanie działalności połowowej i strony powiązane