ARiMR uruchamia specjalne punkty informacyjne w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych

Od dnia 1 września 2016 roku w każdym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia punkty informacyjne.

ARiMR uruchamia specjalne punkty informacyjne w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych
ARiMR chce ułatwić rolnikom, przedsiębiorcom oraz przetwórcom i innym osobom zainteresowanym pomocą, dostęp do informacji o ofercie wsparcia realizowanego przez ARiMR, a także promować poszczególne formy tej pomocy.
 
Dzięki punktom informacyjnym Agencja chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom  tym wszystkim, którzy potrzebują rzetelnej i jasnej informacji o kolejnych działaniach  uruchamianych w ramach PROW 2014-2020 oraz  innych zadaniach związanych z obecną perspektywą finansową.
 
Podstawowym zadaniem puntów infromacyjnych będzie udzielanie pełnej i rzetelnej informacji o obecnie wdrażanych instrumentach wsparcia, oferowanych przez Agencję, m.in. takich jak: płatności bezpośrednie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, pomoc krajowa i inne.
 
Osoba, która odwiedzi Punkt zostanie poinformowana o możliwościach uzyskania różnych form wsparcia finansowego, wymaganiach formalnych, terminach naborów wniosków oraz wysokości dofinansowania w ramach konkretnych działań.
 
W każdym Oddziale Regionalnym i Biurze Powiatowym punkty ARiMR będą  jednolicie oznakowane i łatwo dostępne dla beneficjentów. Będą one otwarte w godzinach urzędowania Agencji. Do kontaktu bezpośredniego z osobami odwiedzającymi te Punkty została wyznaczona i przeszkolona kadra pracowników, posiadająca szeroką wiedzę i doświadczenie na temat wdrażanych programów.
 


Tagi:
źródło: