Od 16 listopada do 17 grudnia można składać wnioski na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów.

Od 16 listopada do 17 grudnia można składać wnioski na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji
Budżet
 
67 998 186 EURO dla całego działania, w tym dla woj. mazowieckiego 10 342 524 EURO
 
Beneficjent działania
 
Grupa operacyjna EPI, która:
 1. składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:
  •  rolnicy,
  • właściciele lasów - w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651),
  • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
  • przedsiębiorcy,
  • podmioty świadczące usługi doradcze
Zakres pomocy
 
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji:
  • nowych maszyn lub urządzeń,
  • nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
  • wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!