Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na służące zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę infrastruktury magazynowej. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem
O środki finansowe będą się mogli starać rolnicy, którym w 2022 roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc ma przysługiwać m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów czy oprogramowania. Wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu. Dofinansowanie, w formie refundacji, standardowo wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a 60 proc. jeśli chodzi o młodych rolników. Natomiast limit pomocy to co do zasady, 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.


Tagi:
źródło: