Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

Od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można było składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można było to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na
Do 17 lipca do ARiMR wpłynęło 4285 wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ zapewne część rolników zdecydowała się na wysłanie swoich wniosków pocztą i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR. Dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.
 
Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na "Restrukturyzację małych gospodarstw", w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodziło o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczyło by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany był również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
 
Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.


Tagi:
źródło: