Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: redakcja3

29 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE, 18-20 maja 2011 r., Herceghalom, Węgry

W dniach 18-20 maja br. w miejscowości Herceghalom na Węgrzech odbyła się 29 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE, której organizatorem była węgierska Agencja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (MVH).

29 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE, 18-20 maja 2011 r., Herceghalom, Węgry

W konferencji uczestniczyli delegaci reprezentujący agencje płatnicze państw członkowskich UE oraz Turcji, Macedonii i Serbii jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza również uczestniczyła w spotkaniu. Delegacji przewodniczył Władysław Łukasik - Prezes ARR.

Podczas konferencji oprócz standardowych tematów związanych z audytem wydatków realizowanych przez agencje płatnicze, systemem przekazywania informacji o nieprawidłowościach w wypłatach z obszaru WPR przedyskutowano również konkluzje grupy Learning Network (*), w pracach której ARR czynnie uczestniczy. Zaprezentowane zostały ponadto koncepcje dotyczące interwencji na rynku zbóż oraz wyzwania stojące przed unijnym programem pomocy żywnościowej. W ramach powyższej dyskusji Pan Wojciech Boguta - Zastępca Dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji przedstawił prezentację dotyczącą doświadczeń Polski w zakresie dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. Prezentacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony przedstawicieli francuskiej i hiszpańskiej agencji płatniczej.

We wrześniu tego roku w ramach spotkań wysokiego szczebla ujętych w oficjalnym kalendarzu polskiej Prezydencji Agencja Rynku Rolnego i ARiMR będą organizatorami 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych UE.

Mając na względzie powyższe, spotkanie na Węgrzech zakończyło się wystąpieniem Prezesa ARR – Władysława Łukasika, który zaprosił wszystkich uczestników do udziału w obradach 30 Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych UE i odwiedzenia naszego kraju.

* Learning Network - sieć skupiająca szefów agencji płatniczych 12 krajów członkowskich Unii Europejskiej (Holandii, Belgii (Flandrii), Cypru, Danii, Francji, Niemiec, Litwy, Malty, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Sieć ta została utworzona z inicjatywy Holandii i celem jej działania jest wymiana poglądów i doświadczeń między agencjami płatniczymi, a także tworzenie nowych rozwiązań w celu przedstawiania ich organom UE jako propozycji do wdrożenia.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!