Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w ramach mechanizmu "Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny".

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny


Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29 stycznia br. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (Dz. U. UE L 26 z dnia 29.01.2011 r.), zgodnie
z którym Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.


W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:


1)     mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,

2)     zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,

3)     są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR.

 

W ramach mechanizmu „Dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny” przechowywane mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone
w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres  90 – 120 – 150 dni.


Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny jest:


1)     rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,

2)      złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,

3)     złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.


Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00 - 400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR, z dopiskiem „ Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.


Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”.

 

Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2011 r.


Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do ARR.


Pobierz:


Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (.pdf - 254 KB)

  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (.pdf - 166 KB)
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (.pdf - 740 KB)

  • Źródło: http://www.arr.gov.pl/

    Tagi:

    Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

    Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!