Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Konferencja dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół rolniczych

W dniach 24-25 marca 2011 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyła się konferencja pt. „Doskonalenie i wspomaganie pracy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół rolniczych

Realizacja pomocy PROW 2007-2013”. Konferencję zorganizował Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z uczestnikami konferencji spotkał się Podsekretarz Stanu w MRiRW Marian Zalewski, który przedstawił informację na temat stanu wdrażania działań w ramach PROW 2007-2013 oraz stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości WPR po 2013 roku.


W konferencji wzięła udział Pani Marzena Trajer – Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Programowania ARR, która przedstawiła zakres współpracy Agencji Rynku Rolnego ze szkołami o profilu rolniczym. ARR podejmuje różne działania, aby nauczyciele i uczniowie resortowych szkół rolniczych, prowadzonych oraz nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mogli w coraz większym stopniu korzystać z materiałów, informacji i szkoleń dotyczących działalności Agencji. Oddziały Terenowe ARR współpracują z ZSCKR funkcjonującymi na terenie poszczególnych województw.


Dyrektor Marzena Trajer omówiła również podejmowane przez ARR działania na rzecz upowszechniania informacji rynkowej, a także o możliwościach wspierania promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.


Pozostałe wystąpienia dotyczyły m.in. roli szkół w promocji PROW 2007-2013, współpracy szkół z otoczeniem gospodarczym na rzecz rozpowszechniania informacji nt. PROW 2007-2013 oraz zadań zaplanowanych na 2011 r. przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW oraz Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Omówiono także instrumenty wsparcia doradztwa rolniczego w kontekście działań PROW 2007-2013.


Drugi dzień konferencji był poświęcony doskonaleniu pracy szkół, w tym współpracy z instytutami, agencjami rolnymi i uczelniami wyższymi o profilu rolniczym.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!