Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Konferencja pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie”

8 marca br. w Warszawie odbyła się organizowana przez Agencję Rynku Rolnego konferencja pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie” z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej – pana Klaus-Dieter Borchardt Dyrektora Dyrekcji D w DG Agri i pana Emanuela Jankowskiego z Działu Promocji Produktów Rolnych.

Konferencja pt. „Działania promocyjne na rynkach wybranych produktów rolnych – doświadczenia polskie”

Gościem honorowym spotkania był Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pan Andrzej Butra.

Spotkanie poprowadził Prezes Agencji Rynku Rolnego - pan Władysław Łukasik, a prelegentami oprócz wymienionych powyżej gości byli również Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) - pan Wiesław Różański, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) - pani Barbara Groele, Dyrektor EXP-PECO Conseil - pan Andrzej Bednarz oraz Dyrektor Biura Promocji Żywności - pan Piotr Kondraciuk.

Konferencja dotyczyła działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez organizacje branżowe z udziałem ARR w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Podczas konferencji omówione zostały bariery ograniczające wykorzystanie możliwości realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych w ramach programów dofinansowanych ze środków UE, a także przesłanki realizacji efektywnej promocji na przykładzie rynku francuskiego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili natomiast dotychczasowe spostrzeżenia i wnioski KE wynikające z realizacji mechanizmu wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych w ramach kampanii realizowanych na terenie UE i krajów trzecich, jak również propozycje zmian w polityce promocyjnej UE.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!