Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
| Autor: kkj6

Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”.

Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko


Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 20 porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi, co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 167 657 dzieci, łączna liczba porcji owoców
i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 20.


Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 8 627 szkół podstawowych, 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół.


Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 wynosi 792 121, co stanowi 67,84 % liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 1 167 657 dzieci.


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w I semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 30 porcji owoców i warzyw, tj. 3 razy w tygodniu.


Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2) ww. rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi co najmniej 50 %, lecz mniej niż 66 % liczby dzieci  z grupy docelowej, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 30.
 


Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło
8 171 szkół podstawowych, 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół.


Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wynosi 766 978, co stanowi 65,69 % liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 1 167 657 dzieci.


Źródło: http://www.arr.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!