| Autor: redakcja1

GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów

W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów, a więc tym samym poziomie jak w roku minionym. W ocenie GUS, w gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.

GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów

W Polsce funkcjonuje ponad 1,4 mln ton

W 2015 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys. Gospodarstw posiadających powierzchnię powyżej 1 ha użytków rolnych było 1382 tys. w tym 1203,3 tys. posiadających obszar zasiewów. Przy czym gospodarstw indywidualnych było 1400,8 tys., w tym posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych było 1377,9 tys. gospodarstw, czyli to 98,4% indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,35 ha, przy czym średni areał użytków rolnych w gospodarstwach o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 10,51 ha, a w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha – 0,75 ha.

Struktura gospodarstw rolnych w Polsce

Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–10 ha obszaru użytków rolnych, a zatem 1030 tys. - to 73,2% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne. Zajmowały one 28,2% areału gospodarstw rolnych.
 
Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było 352 tys., zajmowały one 26,8% powierzchni gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw użytkujących więcej niż 15 ha użytków rolnych było 207 tys. Liczba gospodarstw rolnych posiadających 1–3 ha użytków rolnych to 446 tys.; użytkowały one jedynie 5,8% areału gospodarstw rolnych.
 
Gospodarstw rolnych z obszarem użytków rolnych powyżej 1000 ha zaobserwowano jedynie 270, użytkowały one 3,7% całkowitej powierzchni gospodarstw rolnych oraz 790 gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych, zajmujących 3,7% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych.
 
W gospodarstwach indywidualnych 54,5% powierzchni znajdowało się w gospodarstwach posiadających 7–50 ha areału użytków rolnych - 33,7% gospodarstw indywidualnych, a 2,9% obszaru gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni 1 do 2 ha użytków rolnych, ale było to 18,1% gospodarstw indywidualnych posiadających użytki rolne.

Użytkowanie gruntów ogółem w gospodarstwach rolnych

Źródło: GUS
 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!