| Autor: redakcja6

Odnawialne źródła energii przyszłością dla Polski i całej Unii

Według przedstawicieli Unii Europejskiej, kwestia odnawialnych źródeł energii jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Ważne jest, aby zabiegać o niezawodny i wystarczający dopływ energii, przy jednoczesnej, jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Kraje Wspólnoty zostały zatem zobowiązane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do końca 2020 roku.

Odnawialne źródła energii przyszłością dla Polski i całej Unii
Jak podaje Podlaska Izba Rolnicza, odnawialne źródła dostarczają energii dla 8,5% ludzkości, natomiast w 6,5% zaspokajają zapotrzebowanie na hydroenergetykę. Zdaniem Wojciecha Dzierzgowskiego, Wojewody Podlaskiego, uczestnika Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 „Energia jutra” w Białymstoku, potrzebne są inicjatywy, które nawiązują dialog między ekspertami, przedsiębiorcami i politykami, podnosząc świadomość władz lokalnych i mieszkańców w tworzeniu uwarunkowań dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz promując dobre doświadczenia w tej dziedzinie.
 
Podobne konferencje odbyły się także w dziesięciu innych miastach Polski. Podczas spotkań poruszono tematy dotyczące wpływu systemu edukacyjnego na rozwój poszczególnych technologii OZE. Rozmawiano także o zagadnieniach biomasy i biogazu, na rozwój poszczególnych technologii OZE. Omówiano perspektywy i potencjał rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Poruszono również temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem energii wiatrowej.
 
Zdaniem Wojewody Podlaskiego, rozwój podnawialnych źródeł energii jest niezwykle istotny, co podkreślił podczas swojej wypowiedzi:
- Jest to ważna i potrzebna konferencja, szczególnie dla nas (województwa podlaskiego, ponieważ nasz region posiada duży potencjał w tej dziedzinie. Dlatego warto podejmować działania zmierzające do zrealizowania inwestycji w zakresie „zielonej energii". Jestem zwolennikiem OZE, widzę i zabiegam o nowe szanse rozwoju dla województwa podlaskiego. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w naszej gospodarce wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, obniża szkodliwą emisyjność gospodarki oraz tworzy miejsca pracy. Odnawialne źródła energii to przede wszystkim wykorzystanie dostępnych zasobów lokalnych, takich jak surowce i odpady, które stymulują rozwój gospodarczy.
 
Dzierzgowski zaznaczył także, że obecnie zabezpieczeniem energetycznym kraju jest węgiel, tak w kolejnych latach przewiduje się, że podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju będą inne zasoby, w tym OZE – biogaz, biomasa, energia słoneczna i wiatrowa na lądzie i morzu. Energetyka to branża, która z ogromną siłą oddziałuje na bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Zmiany w tym zakresie wprowadza się bardzo powoli i ten proces wymaga dobrej strategii politycznej, gospodarczej, prawnej i finansowej.
 
Według Ministerstwa Gospodarki, obecnie konsultowany jest najnowszy projekt ustawy dotyczący odnawialnych źródeł energii, które mają stanowić bazę prawną do realizacji polityki energetycznej w tym zakresie. Rozwiązania zawarte w projekcie mają na celu zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, zgodnie z czym wsparcie będzie dotyczyło sprawdzonych technologii pozwalających bazować na niższych kosztach produkcji enegrii elektrycznej.

- To ważne, aby promować odnawialne źródła energii, ich oddziaływanie na środowisko naturalne oraz korzyści płynące z „dobrej energii". Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja pomoże przełamywać stereotypy związane z powstawaniem tego typu inwestycji – podkreślił Wojewoda.

Udział energii pochodzących z odnawialnych źródeł systematycznie wzrasta. W 2011 roku w sektorze transportu „zielona energia" została wykorzystana w 6,17%, w sektorze elektroenergetyki 8,18%, w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa w 11,3%, a w końcowym zużyciu energii brutto w 10,80%. W 2020 roku planuje się, że odnawialne źródła energii będą stanowić w sektorze transportu 11,36%, w sektorze elektroenergetyki 19,13%, w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa w 17,05% zaś w sektorze końcowym zużyciu energii brutto 15,85%.

W województwie podlaskim w budowie są trzy biogazowanie rolnicze: Firma Biogaz Adler Tomasz Sikorski w Rybołach k/Białegostoku, Firma CHP Energia Andrzej Wyszyński w Wojnach Wawrzyńcach, Eko-Farmenergia sp. z o.o. w Sokółce Alfred Głuszyński. W podlaskim funkcjonują również małe Elektrownie Wodne MEW Ciechanowiec – 60 KW, Kuczyn – 40 KW, Kostry Podsentkowięta – 40 KW.

W okolicy Suwałk jest 65 elektrowni wiatrowych 1 do 2 MW, w tym 4 farmy wiatrowe w okolicy miejscowości: Potoszna, Piecki, Łanowice, Filipów. W okolicy Szepietowa są 3 siłownie wiatrowe, niedaleko Łomży 1, a w powiecie sokólskim są 2.

W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego i programie Polska Wschodnia do roku 2020 zakłada się, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych będzie jednym z priorytetów wsparcia finansowego a tym samym i jedną z dróg ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Województwo podlaskie posiada potencjał w zakresie: produkcji energii z biogazu, przede wszystkim przy zagospodarowaniu odpadów z produkcji przemysłowej i zwierzęcej (głównie mleczarskiej), energetyki wiatrowej (w północnej części regionu), wykorzystania energii słonecznej. To od naszego społeczeństwa będzie zależało w jakim stopniu podejmiemy działania wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!