| Autor: redakcja1

Znaczenie energii odnawialnej

W latach 2005-2016 notowano stały wzrost ilości energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, co przy utrzymującym się zmniejszeniu pozyskania energii pierwotnej, daje ogólny systematyczną zwyżkę wskaźnika udziału OZE w pozyskaniu energii pierwotnej.

Znaczenie energii odnawialnej
W krajach członkowskich Unii Europejskiej całkowity udział elektryczności ze źródeł odnawialnych w 2016 r. wzrósł dwukrotnie w odniesieniu do 2005 r., przy czym największy przyrost nastąpił w Wielkiej Brytanii, a następnie na Litwie, Holandii i Belgii.
 
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w danym kraju mierzy stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a w wyniku stopień, w jakim paliwa odnawialne zastąpiły paliwa kopalne i jądrowe, a tym samym przyczyniły się do dekarbonizacji gospodarki Unii Europejskiej.
 
Wskaźnik ten obrazuje również postęp krajów Unii Europejskiej w osiąganiu celu strategii „Europa 2020” w obrębie energii odnawialnej, polegającego na zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto do 20% do 2020 r. W 2016 r. Polska, z udziałem energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 11,3%, znajdowała się na 21 pozycji wśród krajów Unii Europejskiej.


Tagi:
źródło: