| Autor: redakcja1

Aż 59% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii w listopadzie 2017 r. wskazują, że 59% respondentów opowiada się za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Zdecydowane poparcie wyraża 25% respondentów, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2016 r. Przeciwko tej inwestycji jest 35% badanych, w tym zdecydowanie przeciw 16%.

Aż 59% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej
Na uwagę zasługuje fakt, że 42% respondentów zgodziłoby się na zlokalizowanie elektrowni jądrowej w swojej okolicy.
 
Tak dla wsparcia państwa
 
76% badanych jest zdania, że budowa polskiej elektrowni jądrowej powinna zostać zrealizowana przy aktywnym udziale państwa. Taki sam odsetek społeczeństwa zgadza się na finansowe wsparcie państwa w celu zapewniania sprawnej realizacji inwestycji.
 
Wyniki badania wskazują, że 65% Polaków uważa budowę elektrowni jądrowej, która jest niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii - za dobry sposób walki ze zmianami klimatu. Dla 67% respondentów realizacja tej inwestycji oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 
Więcej informacji o energetyce jądrowej
 
Z badania wynika, że temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest ważny dla 71% społeczeństwa. Ponad 73% badanych słyszało o planach realizacji tej inwestycji w kraju. Udział osób poinformowanych o tym przedsięwzięciu jest wyższy niż w roku ubiegłym.
 
Jako źródło informacji o energetyce jądrowej Polacy najczęściej wskazywali Internet (39%), a następnie telewizję (22%) oraz prasę (15%). Zdecydowana większość Polaków (90%) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej energetyce jądrowej.
 
Poparcie o trendzie wzrostowym
 
W porównaniu do 2016 r. odsetek zwolenników budowy elektrowni jądrowej w Polsce zmniejszył się o 2%, lecz pozostaje na wysokim niemal 60% poziomie. Badania dotyczące stosunku Polaków do budowy siłowni jądrowej prowadzone są na zlecenie resortu od 2012 r. Na przestrzeni ostatnich 6 lat zauważalny jest trend wzrostowy dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
 
Jako źródło informacji o energetyce jądrowej Polacy najczęściej wskazywali Internet (39%), a następnie telewizję (22%) oraz prasę (15%). Zdecydowana większość Polaków (90%) dostrzega potrzebę kampanii informacyjnej poświęconej energetyce jądrowej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!