| Autor: redakcja1

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2016 r.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2016 r. - wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2016 r.
W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w II półroczu 2015 r., rolnicy korzystniej ocenili zmiany ogólnej sytuacji prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowności produkcji rolniczej, jak również zapotrzebowania na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych. Niestety bardziej negatywne opinie dotyczyły prognozowanych zmian opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne w II półroczu 2016 r.
 
Prawie 3/4 rolników uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną lub dobrą. Należy zauważyć, że przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi nadal zmniejszała się i wynosiła 11,6 p. proc., wobec 18,8 p. proc. w grudniu 2015 r.
 
Rolnicy negatywnie ocenili opłacalność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi nadal poprawiało się i wynosiło minus 19,4 p. proc., wobec minus 30,2 p. proc. w grudniu 2015 r.
 
W porównaniu do wyników trzech poprzednich edycji badania respondenci byli nieco mniej pesymistyczni w ocenie popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne.
 
W opinii rolników w II półroczu 2016 r. należy spodziewać się pogorszenia rentowności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach rolnych. Odnotowano jednak bardziej optymistyczne opinie rolników niż w tym samym okresie 2015 r.
 
Użytkownicy, którzy sygnalizowali zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych częściej oceniali je jako niekorzystne, tj. zmniejszenie sprzedaży, przy czym bardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli producenci produktów roślinnych niż zwierzęcych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!