koniunktura w rolnictwie i strony powiązane

 • 2023-07-04

  Utrzymuje się dekoniunktura w rolnictwie

  Z kraju

  Od trzech kwartałów pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie. W II kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) obniżyła się – w porównaniu z I kwartałem br. – o 3,2 pkt, do wysokości -26,3 pkt, najniższej, jaką odnotowano w ciągu ostatnich 14 lat. Spadek wartości wskaźnika wynika zarówno z pogorszenia się nastrojów rolników – wartość...

 • 2021-06-13

  Sezonowa poprawa koniunktury rolnej

  Z kraju

  Drugi kwartał 2021 r. przyniósł poprawę koniunktury w polskim rolnictwie. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się w porównaniu z pierwszym kwartałem o 4,7 pkt, do wysokości 5,9 pkt. Jest wyższa niż rok temu o 12,5 pkt, a od średniej dla drugich kwartałów ostatnich 20 lat o 6,2 pkt.

 • 2020-12-29

  Załamanie się nastrojów producentów rolnych

  Z kraju

  W czwartym kwartale 2020 r. wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem osłabienia się nastrojów – wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, spadła o 11,9 punktu.

 • 2020-06-18

  Zapaść w polskim rolnictwie

  Z kraju

  Zazwyczaj w drugim kwartale roku koniunktura rolna ulega poprawie. W ostatnich 20 latach badania koniunktury przez IRG SGH tylko 4-krotnie zdarzyło się, by wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR) obniżyła się o tej porze, a średni przyrost w tych latach, w których ona wzrosła, wyniósł 3,1 pkt.

 • 2020-03-03

  Załamanie się koniunktury rolnej

  Z kraju

  W pierwszym kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,9 punktu, z poziomu -1,9 pkt do -6,8 pkt.

 • 2019-12-17

  Pogorszenie się koniunktury rolnej

  Z kraju

  Po dwóch kwartałach poprawy w czwartym kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

 • 2019-09-05

  Słabsza od przewidywanej poprawa koniunktury rolnej

  Z kraju

  W trzecim kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, choć poprawa jest mniejsza niż w drugim kwartale. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 4,8 punktu, z poziomu -3,8 pkt do 1,0 pkt (przed kwartałem wzrost wyniósł 8,1 pkt).

 • 2019-06-05

  Wiosenne ożywienie w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W II kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się.

 • 2019-03-10

  Słabe oznaki ożywienia w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W I kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,4 punktu, z poziomu -9,3 pkt do -11,7 pkt.

 • 2018-12-04

  Pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W IV kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 6,6 punktu, z poziomu -2,7 pkt do -9,3 pkt.

 • 2018-08-31

  Załamanie się nastrojów gospodarstw rolnych

  Z kraju

  W III kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1,0 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt.

 • 2018-08-14

  Wzrost światowej produkcji rolniczej

  Z kraju

  W rolnictwie światowa produkcja wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%. Wpłynęła na to głównie zwyżka produkcji zwierzęcej o 2,5%, przy czym produkcja roślinna zwiększyła się w tym czasie o 0,4%.

 • 2018-03-09

  Osłabienie się koniunktury rolnej

  Z kraju

  Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt do -3,1 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt do -10,4 pkt.

 • 2017-12-04

  Sezonowe pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie

  Z kraju

  Wbrew przewidywaniom sprzed kwartału w IV kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

 • 2017-10-16

  Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2016 r.

  Z kraju

  W 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było wolniejsze niż w dwóch poprzednich latach, tj. w 2014 r. – 3,3%, w 2015 – 3,9%.