| Autor: redakcja1

Polska nie wykorzystuje potencjału współpracy z Ukrainą

W ubiegłym roku PKB Ukrainy zwiększyło się o 2,5 proc., tegoroczne szacunki oscylują już wokół 3 proc. Sytuacja gospodarcza powoli się poprawia, ale Polska nie wykorzystuje potencjału współpracy z Ukrainą.

Polska nie wykorzystuje potencjału współpracy z Ukrainą
Ukraina wciąż jest w trudnej sytuacji gospodarczej. Jednak gospodarka zaczęła odbijać się od dna – rozpoczęto wdrażanie trudnych, sektorowych reform, uwalnianie handlu z krajami UE i przeorientowanie całej ukraińskiej gospodarki na ten kierunek – mówi Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
 
W 2017 roku PKB Ukrainy zwiększyło się o 2,5 proc., czyli to więcej niż zakładały przewidywania Banku Światowego i MFW, gdyż wzrost miał wynieść 2 proc. Według Gosstatu było to przede wszystkim zasługą wysokiej konsumpcji, hossy w budownictwie i zwiększonej wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej. Przed umową stowarzyszeniową i początkiem reform Ukraina realizowała ponad 40 proc. obrotów handlowych z Federacją Rosyjską. Aktualnie pierwsze miejsce pod tym kątem zajmują już państwa Unii, a w minionym roku ukraiński wywóz na rynki unijne zwiększył się dziewięciokrotnie.
 
To są dobre sygnały, ale bez zasilania zewnętrznego, bez wsparcia ze strony MFW i Banku Światowego, nie da się dalej realizować ukraińskich reform. To dobra i zła wiadomość. Zła, bo utrudnia ukraińską sytuację negocjacyjną. Dobra, bo reformy są realizowane pod bardzo ścisłym, precyzyjnym monitoringiem krajów wspierających Ukrainę. To daje gwarancję, że będą one szły w dobrym kierunku, będą służyły budowaniu konkurencyjnej gospodarki ukraińskiej – mówi Jacek Piechota.
 
Z uwagi na monopole ukraińskich oligarchów w poszczególnych sektorach gospodarki największe trudności Ukraina napotyka w reformach w obszarze antymonopolowym i antykorupcyjnym. Jednak UE i Zachód nauczyły się już wymuszać zmiany, stawiać twarde warunki i monitorować ich realizację. Poza tym, pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana pod bardzo twardymi warunkami i przy egzekwowaniu określonych zobowiązań od ukraińskich elit i rządu.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: