| Autor: redakcja12

Poznaj najlepsze cechy przyszłego pracownika

Nie tylko specjalistyczna wiedza oraz znajomość języków obcych decydują o wyborze pracownika. Nasi przyszli pracodawcy zwracają również uwagę na komunikatywność, zdolność do pracy w grupie, a także odporność na stres, który w obecnych czasach towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku. Jedną z najbardziej pożądanych cech, którą powinien posiadać przyszły pracownik jest zdolność samodzielnego motywowania się.

Poznaj najlepsze cechy przyszłego pracownika
Pracodawcy w Polsce, nie są zadowoleni z kompetencji pracowników. Ponad połowa z nich narzeka, że absolwentom brakuje pewnych umiejętności. Po pierwsze, nie są zdyscyplinowani. Po drugie, nie są zorientowani na jakość, nie myślą w kategoriach międzynarodowych, nie motywują się samodzielnie, nie zadają odpowiednich pytań ani nie mają świadomości swoich ograniczeń – ocenił dr Mateusz Grzesiak, doradca biznesowy i psycholog.
 
Potwierdza to opublikowane miesiąc temu badanie „Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych”, przeprowadzone na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego. Niniejsze ankiety zostały wypełnione przez ponad 150 polskich pracodawców. Na ich podstawie, można stwierdzić, że  najczęściej pożądanymi cechami ludzkiego charakteru są, m. in. odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, opanowanie, a w szczególności odporność na stres. Aż 63% ankietowanych pracodawców wskazało, że samodzielne motywowanie się jest jedną z najbardziej pożądanych przez nich cech.
 
Pracodawcy są skupieni przede wszystkim na określonych umiejętnościach miękkich, które według nich stanowią o kompetencjach odpowiedniego pracownika. Skupiają się na pracy w zespole, komunikacji werbalnej i prohandlowym nastawieniu, niezależnie od stanowiska. Są skupieni na automotywacji oraz analizowaniu sytuacji w kompleksowy sposób i mówią, że właśnie takich pracowników poszukują – mówił dr Grzesiak.
 
Z ubiegłorocznego raportu „Technologia a człowiek” firmy doradczej Deloitte wynika, że sztuczna inteligencja i rozwój technologii mogą w najbliższych latach diametralnie przeobrazić rynek pracy. Analitycy przytoczyli badania amerykańskiej PEW Foundation, według których 48% specjalistów zatrudnionych w branży nowych technologii wierzy, że maszyny i roboty zastąpią w przyszłości pracowników w wielu sektorach. Mniej więcej na przestrzeni najbliższych 10-20 lat na terenie Wielkiej Brytanii może dojść do automatyzacji nawet 35% miejsc pracy. Cyfrowi pracownicy zastąpią ludzi tam, gdzie wykonuje się powtarzalne czynności albo przetwarza duże ilości danych.
 
Jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości, to czeka nas czwarta rewolucja przemysłowa. Robotyka, automatyzacja oraz sztuczna inteligencja będą powszechnie panować. Co za tym idzie – takie umiejętności jak sztuka kreatywnego myślenia, kompleksowe rozwiązywanie problemów, inteligencja emocjonalna, elastyczność poznawcza oraz umiejętności zarządzania są najważniejszymi wymogami, jakie stawia przyszłość – prognozował psycholog.


Tagi:
źródło: