| Autor: redakcja

Czysty start buraka cukrowego

W tym roku aura była sprzyjająca dla producentów buraków cukrowych. Prawie w całym kraju siewy się zakończyły. To nietypowa sytuacja. Tylko wczesny siew zapewnia wysoki plon korzeni i jego dobre parametry jakościowe. Każdy dodatkowy dzień rozwoju tej rośliny na polu, w sprzyjających warunkach, to dodatkowy czas na przyrost masy korzeniowej. Podstawowym czynnikiem określającym moment siewu jest temperatura gleby w warstwie ornej.

Czysty start buraka cukrowego
Powinna wynosić minimum 5ºC (optymalnie 6ºC-8ºC). Temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi roślin. Aktualnie wszystkie te wymogi do optymalnego rozwoju są spełnione. W uprawie buraka szczególnie niebezpieczne są wiosenne przymrozki, które mogą zahamować wzrost siewek, a w skrajnych wypadkach doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. Jednak synoptycy nie zapowiadają w najbliższych dniach radykalnego ochłodzenia. To dobry prognostyk.
 
Burak cukrowy jest wyjątkowo wymagający w kwestiach ochrony herbicydowej. Jest to konsekwencją bardzo długiego i powolnego kiełkowania i początkowego wzrostu. Konkurencyjność roślin buraka w stosunku do chwastów, od siewu do zakrycia rzędów przez liście, czyli przez pierwsze dwa miesiące wegetacji, jest niewielka. Priorytetem każdego rolnika w tym newralgicznym okresie powinno być utrzymanie plantacji wolnej od chwastów. Każdy błąd czy zaniedbanie na tym etapie uprawy może spowodować niemożliwe do naprawiania następstwa – rozrost niepoddających się zwalczeniu w późniejszym terminie chwastów, a co się z tym bezpośrednio wiąże – obniżenie plonów. Kluczowy jest wybór odpowiedniej technologii odchwaszczania, terminowość i precyzja jej wykonania. Jest to istotne także z uwagi na dość wysokie koszty ochrony herbicydowej, która może wynosić nawet kilka procent wartości plonu. O jej wyborze powinny decydować przede wszystkim: stan i stopień zachwaszczenia, wielkość plantacji, poziom agrotechniki czy przebieg pogody podczas przeprowadzania oprysku. 
Z uwagi na to, iż buraki cukrowe na ogół uprawiane są w płodozmianie ze zbożami ozimymi, zwłaszcza po pszenicy i jęczmieniu, wiosną można spodziewać się wysokiej presji komosy białej, szarłatu szorstkiego, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej czy przytulii czepnej. Te chwasty mają szczególne znaczenie, gdyż jeśli przetrwają zimę muszą być zwalczane w zaawansowanym stadium rozwoju, szczególnie fiołek polny. Buraki uprawiane są także z poplonami, na przykład gorczycą białą czy rzodkwią oleistą sianymi jesienią roku poprzedniego, zwłaszcza po jęczmieniu ozimym. Dlatego też dodatkowo musimy zadbać o usunięcie roślin poplonu, które przetrwały zimę, w tym szczególnie starych roślin rzodkwi oleistej, bardzo trudnych do zwalczania wiosną przed siewem buraków cukrowych. Na plantacjach buraka spotykamy też perz czy ostrożeń polny, a także rumian polny, rdesty, marunę bezwonną. Lokalnie występują samosiewy rzepaku, przetaczniki, taszniki, tobołki, psianka czarna, bratek polny czy niezapominajki.


Tagi:
źródło: