| Autor: redakcja1

Korzystne warunki kampanii cukrowniczej

Kampania cukrownicza 2018/2019 została zrealizowana bez większych pro, gdyż przebiegała w sprzyjających warunkach pogodowych.

Korzystne warunki kampanii cukrowniczej
Obszar uprawy buraków cukrowych wyniósł 239 tys. ha. Plony buraków cukrowych były zróżnicowane regionalnie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. susza w niektórych regionach plantacyjnych.
 
Szacuje się, że przeciętny plon wyniósł 6,2 t/ha, a technologiczny plon cukru 9,3 t/ha. Według danych GUS w okresie sierpień-grudzień 2018 r. produkcja cukru wyniosła 1885 tys. t i była o 5,7% niższa niż w porównywalnym okresie 2017 r. Na tej podstawie prognozuje się, że produkcja cukru w kampanii 2018/2019 wyniesie 2,2 mln ton i będzie o 5% mniejsza od produkcji w poprzednim sezonie. Produkcja będzie wyższa od popytu na rynku wewnętrznym wynoszącym 1,72 mln ton i konieczny będzie duży eksport.


Tagi:
źródło: