| Autor: redakcja1

Korzystne warunki pogodowe dla kampanii cukrowniczej

Kampania cukrownicza 2018/2019 przebiega w sprzyjających warunkach pogodowych, które umożliwiły zbiory buraków cukrowych bez większych przeszkód.

Korzystne warunki pogodowe dla kampanii cukrowniczej
Szacuje się, że kampania cukrownicza zakończy się w połowie stycznia 2019 r. Areał uprawy buraków cukrowych oscylował na poziomie 239 tys. ha. Plony buraków cukrowych były zróżnicowane regionalnie w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi - susza w niektórych regionach plantacyjnych.
 
Prognozuje się, że plon wyniósł 620 dt/ha, a technologiczny plon cukru - 9,3 t/ha. Z uwagi na przewidywaną dużą produkcję cukru zbiory i przerób buraków cukrowych rozpoczęto już w drugiej połowie sierpnia.
 
Jak wynika z danych GUS w okresie sierpień-listopad br. produkcja cukru wyniosła 1368 tys. t i była o 7,4% niższa niż w tym samym okresie 2017 r. Na tej podstawie przewiduje się, że produkcja cukru w kampanii 2018/2019 wyniesie 2,2 mln t i będzie o 6% niższa od produkcji we wcześniejszym sezonie.
 
Produkcja będzie wyższa od popytu na rynku wewnętrznym wynoszącym 1,72 mln t i niezbędny będzie duży eksport.


Tagi:
źródło: